Kakva je bila uloga neprofitnog sektora u ublažavanju negativnih učinaka koronavirusa i koje su aktivnosti provodile neprofitne organizacije u Srbiji tokom pandemije? 

Građanske inicijative provele su istraživanje u kojem su prikupile informacije o potrebama i izazovima neprofitnih organizacija i njihovih korisnika/ca tokom COVID -19 krize.  Analiza koja je obuhvatila 145 organizacija, uglavnom iz Beograda, ali i iz drugih dijelova Srbije, pokazala je da su najčešće aktivnosti  civilnog društva uključivale pružanje humanitarne pomoći, nadzor aktivnosti institucija, psihosocijalnu podršku, informiranje i zagovaranje hitnih izmjena i dopuna propisa koji se odnose na krizu.

Veliki broj aktivnosti koje su neprofitne organizacije provodile u Srbiji tokom pandemije COVID-a 19 prošle godine, poput pružanja pravne pomoći, psihosocijalne podrške i obuke, realiziran je online.

Sljedeći zaključak koji su Građanske inicijative izvele iz svoje analize bio je da su organizacije civilnog društva tokom pandemije preuzele ulogu države u pružanju potrebne podrške najugroženijim društvenim skupinama.

 O ovom istraživanju možete više saznati ako pogledate video u kojem Bojana Selaković, programska direktorica Građanskih inicijativa, govori o aktivnostima i postignućima neprofitnih organizacija u Srbiji tokom pandemije, kao i o izazovima s kojima su se svakodnevno suočavali.

Jedan dio istraživanja odnosi se na donacije i davanja za ublažavanje negativnih učinaka koronavirusa u Srbiji. Građani, kompanije i neprofitne organizacije pokazali su solidarnost i podržali zajednicu u borbi protiv COVID-a 19 raznim donacijama. Prema našem istraživanju, gotovo polovina svih donacija bila je namijenjena kupnji medicinske opreme, a najveći je donator bio korporativni sektor.

O ovoj i drugim temama u vezi s funkcioniranjem i aktivnostima neprofitnog sektora u Srbiji možete saznati gledajući dva videa iz serije “Srbija u doba korone - činjenice i postignuća” gdje Bojana Selaković,  programska direktorica Građanskih inicijativa, govori o ulozi neprofitnog sektora tokom pandemije.

“Srbija u doba korone - činjenice i postignuća“ projekat je koji provodi Evropski pokret u Srbiji u partnerstvu s Novinskom agencijom Beta i uz podršku Saveznog ministarstva vanjskih poslova  Njemačke.