Ovako su građani, kompanije i organizacije solidarno reagovali na krizu.