Ovako su građani, kompanije i organizacije sloidarno reagovali na krizu.