Nga 30 marsi 2020 deri më 31 korrik 2021 një shumë e përgjithshme prej EUR 74.097.787 u dhurua për të eliminuar efektet e dëmshme të koronavirusit në Ballkanin Perëndimor.