COVID-19 brenda natës e ndryshoi jetën dhe mënyrën në të cilën shoqëritë funksionojnë. Që nga fillimi i krizës deri më 31 korrik 2021, ne përpunuam të dhëna për 368 akte bamirëse në Kosovë. Kështu qytetarët, kompanitë dhe organizatat jofitimprurëse reaguan ndaj krizës me solidaritet.