КOВИД-19 го смени животот и начинот на кој функционира општеството преку ноќ. Од почетокот на кризата до 31 јули 2021, обработивме податоци за 767 добротворни акции во Северна Македонија. Граѓаните, компаниите и непрофитните организации на солидарен начин реагираа кон кризата.