COVID-19 je preko noći promijenio život i način funkcionisanja cijelog društva. Od početka krize do 31. jula 2021. smo obradili podatke o 907 dobrotvornih akcija. Ovako građani, kompanije i neprofitne organizacije solidarno odgovaraju na krizu.