COVID-19 je preko noći promenio život i način funkcionisanja celog društva. Od početka krize do 31. jula 2021. smo obradili podatke o 1.725 dobrotvornih akcija. Ovako građani, kompanije i neprofitne organizacije solidarno odgovaraju na krizu.