Од 30 март 2020 до 31 мај 2021 беа донирани вкупно EUR 71.803.845 за да се отстранат штетните ефекти на коронавирусот во Западен Балкан.