КOВИД-19 го смени животот и начинот на кој функционира општеството преку ноќ. Од почетокот на кризата до 31 мај 2021, обработивме податоци за 5.993 добротворни акцииво Западниот Балкан и ја регистриравме вкупната сума на донации од EUR 71.803.845.