Nga 30 marsi 2020 deri më 31 maj 2021 një shumë e përgjithshme prej EUR 71.803.845 u dhurua për të eliminuar efektet e dëmshme të koronavirusit në Ballkanin Perëndimor.