КOВИД-19 го смени животот и начинот на кој функционира општеството преку ноќ. Од почетокот на кризата до 31 март 2021, обработивме податоци за 5.832 добротворни акции во Западниот Балкан и ја регистриравме вкупната сума на донации од EUR 70.253.602.