Në Serbi, Mal të Zi, Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut qeveritë lokale dhe kombëtare morën mbështetjen më të madhe, ndërsa në Kroaci dhe Bosnjë dhe Hercegovinë, institucionet ishin pranuesit më të shpeshtë të donacioneve. Në Kosovë, shuma më e madhe ishte drejtuar kah individët dhe familjet.