Në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, shumica e dhurimeve janë për blerjen e materialeve të konsumit, të tilla si maska, doreza dhe dezinfektues.