КOВИД-19 го смени животот и начинот на кој функционира општеството преку ноќ. Од почетокот на кризата до 31 март 2021 обработивме податоци за 698 добротворни акции акции во Северна Македонија. Граѓаните, компаниите и непрофитните организации на солидарен начин реагираа кон кризата.