COVID-19 je preko noći promjenio život i način funkcioniranja cijelog društva. Od početka krize do 31. marta 2021. smo obradili podatke o 1.177 dobrotvornih akcija.

Ovako građani, kompanije i neprofitne organizacije solidarno reagiraju na krizu u Bosni i Hercegovini.