Publikacija Pokazatelji podrške javnosti davanju za opšte dobro, koju čine glavni nalazi i zaključci uporedne analize istraživanja stavova građana o filantropiji izvedenih u zemljama Zapadnog Balkana.

Istraživanja javnog mnjenja u pet zemalja regiona izvela je Agencija za istraživanje tržišta i javnog mnjenja IPSOS Strategic Marketing, dok je uporednu analizu pripremila Fondacija Catalyst Balkans.