Во Србија, Црна Гора, Косово и Северна Македонија најголема поддршка добија локалните и националните власти, додека во Хрватска и Босна и Херцеговина, институциите беа најмногу поддржани примачи на донации. Во Албанија, најголемата сума беше насочена кон непрофитни организации.