Në Serbi, Mal të Zi, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut qeveritë lokale dhe kombëtare morën mbështetjen më të madhe, ndërsa në Kroaci dhe Bosnjë dhe Hercegovinë, institucionet ishin pranuesit më të mbështetur me donacione. Në Shqipëri, shuma më e madhe ju dedikua organizatave jofitimprurëse.