Përderisa në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci, Mal të Zi, Kosovë dhe Maqedoni të Veriut, pjesa më e madhe e donacioneve janë për blerjen e të mirave të konsumit, siç janë maskat, dorezat dhe dezinfektantët, në Serbi pjesa më e madhe e donacioneve janë për blerjen e pajisjeve mjekësore.