Od početka krize pa do 30. novembra smo obradili podatke o 5,377 dobrotvornih akcija na Zapadnom Balkanu, vrednosti EUR 65.767.167,41.

Ovako građani, kompanije i neprofitne organizacije solidarno odgovaraju na krizu.