Crna Gora daruje 2018 je godišnji izvještaj o stanju filantropije u Crnoj Gori koji objavljuje Catalyst Balkans na osnovu analize medija monitoringa ključnih riječi u vezi sa lokalnom filantropijom u periodu od januara do decembra 2018.