Godišnji izveštaj o davanju ka neprofitnom sektoru za 2018. godinu u Srbiji pripremila je Trag fondacija u partnerstvu sa Fondacijom Catalyst Balkans.