Fondacija Catalyst Balkans je u saradnji sa Trag fondacijom 2016. godine sprovela istraživanje zakonskog okvira korporativne filantropije u Srbiji, sa posebnim fokusom na unapređenje i bolju implementacija Zakona o porezu na dobit pravnih lica.