COVID-19 brenda natës e ndryshoi jetën dhe mënyrën në të cilën shoqëritë funksionojnë. Që nga fillimi i krizës deri më 31 maj 2021, ne përpunuam të dhëna për 761 akte bamirëse në Maqedoninë e Veriut.

Kështu qytetarët, kompanitë dhe organizatat jofitimprurëse reaguan ndaj krizës me solidaritet.