Aktuelna pandemija je otvorila nova vrata davanjima za opšte dobro.

U samim počecima ovog globalnog fenomena, doniralo se najprije jednokratno, u vidu maski, dezinfekcionih sredstava, ili u slučajevima većih donacija, u vidu respiratora. Međutim, prošlo je dovoljno vremena da mnogi dobročinitelji osmisle nove načine da pruže podršku sistemu u kontinuiranoj borbi protiv posljedica virusa Covid-19.

Danas vam predstavljamo najnovije primjere koji govore o strateškom promišljanju, ali i realizaciji rješenja koja mogu da se koriste na duge staze.

Od strane Srpskog filantropskog foruma i Fonda B92, nedavno je lansirana interaktivna platforma u cilju prevencije i suzbijanja virusa, a tu je i aplikacija Mreže za mentalno zdravlje „Naum“ koja pruža podršku mentalnom zdravlju.

Detaljan uvid u nova digitalna rješenja u borbi protiv pandemije možeš da pročitaš u nastavku teksta.

Platforma Covid-19 potrebe: Lokacije na kojima postoje potrebe za medicinskom i drugom opremom i sredstvima u cilju prevencije i suzbijanja Covid-19 pandemije

Potrebe.rs predstavlja jedinstvenu bazu podataka o potrebama i informacijama u vezi sa pandemijom Kovid-19. Ova informativna i interaktivna veb-platforma omogućava brže i efikasnije reagovanje i rješavanje urgentnih problema uzrokovanih aktuelnom pandemijom, ali i drugih eventualnih nepogoda u redovnim uslovima.

Platforma je pokrenuta od strane Srpskog filantropskog foruma / Serbian Philanthropy Forum i Fonda B92 i namijenjena je zdravstvenim i drugim institucijama, lokalnim samoupravama, organizacijama civilnog društva i svima onima koji su u potrazi za sredstvima za ublažavanje krize izazvane pandemijom. Zamišljena je i kreirana tako da pored potreba vezanih za aktuelnu pandemiju, može da prikaže i potrebe u regularnim, svakodnevnim uslovima, ali i u uslovima eventualnih drugih nepogoda.

Srpski filantropski forum i Fond B92 su od početka krize izazvane pandemijom Kovid-19 prepoznati kao relevantni posrednici između potreba zdravstvenih institucija i lokalnih organizacija i donatora. Uz uključivanje i aktiviranje članstva, ali i čitave filantropske zajednice, Srpski filantropski forum i Fond B92 su od marta 2020. godine prikupili preko 200 miliona dinara u novcu i preko 10 miliona dinara u robi za podršku zdravstvenom sistemu Republike Srbije u borbi protiv Kovid-19 pandemije. Značajno je da ovaj iznos čini 10% od ukupne sume donirane u Srbiji od početka pandemije Kovid-19.

Sva iskustva stečena tokom perioda pandemije, ukazala su na to da postoji potreba za jedinstvenim virtuelnim prostorom za informisanje, u formi veb-platforme koja predstavlja mjesto razmjene informacija i iskustva, edukacije o pandemiji, ali i ono najznačajnije, posredovanje, neku vrstu berze potreba i projekata koji se tiču ublažavanja posljedica izazvanih Kovid-19 pandemijom. Iskustva u saradnji sa članicama Srpskog filantropskog foruma, među kojima su fondacije, korporativne fondacije, kompanije, ali i organizacije civilnog društva, kao i u saradnji sa širom filantropskom zajednicom Srbije, nam govore da bi postojanje ovakve informativne i interaktivne veb-platforme omogućilo brže i efikasnije reagovanje i rješavanje urgentnih problema uzrokovanih aktuelnom pandemijom, sa jedne strane, a sa druge strane bi omogućilo kompanijama i donatorima uvid u potrebe i na taj način uticalo na sistemski karakter ulaganja.

Aplikacija Krug zdravlja – praktična i direktna podrška vašem mentalnom zdravlju

Mreža za mentalno zdravlje „Naum“ je u okviru projekta „Svako može da pukne“ kreirala besplatnu aplikaciju za mobilne telefone „Krug zdravlja“, kako bi omogućila dodatnu podršku u očuvanju mentalnog zdravlja, što je posebno važno u situaciji pandemije Covid-19.

Zahvaljujući projektu SVAKO MOŽE DA PUKNE koji sprovodi mreža za mentalno zdravlje NaUm uz podršku ACT projekta i Vlade Švajcarske, redizajnirana, unaprijeđena verzija besplatne mobilne aplikacije Krug zdravlja ponovo je dostupna za sve one kojima je potrebna psihološka podrška.

Krug zdravlja predstavlja jednostavan „alat“ koji ljudima pomaže da brzo i lako dođu to stručnih psiholoških savjeta i podrške, da se edukuju, informišu, unaprijede svoje mentalno zdravlje, potraže i dobiju pomoć besplatno. Kroz opciju Pitajte psihologa možete potpuno anonimno da postavite bilo koje pitanje psihološke prirode i iznesete problem koji vas muči, i u roku od 48 sati dobićete odgovor kliničkog psihologa – psihoterapeuta. Na ovaj način može se pomoći i onima koji zbog prirode problema ne mogu da potraže pomoć (agorafobija – strah da osoba izađe sama iz kuće, da putuje i sl., zatim socijalna anksioznost – osoba ima strah i osjeća nelagodu pri komuniciranju sa ljudima), osobama koje zbog udaljenosti nemaju pristup profesionalnoj pomoći, kao i onima koji žele da ostanu anonimni. Uzimajući u obzir činjenicu da ljudi, a naročito mladi, provode najveći dio vremena sa mobilnim u ruci, zašto ne upotrebiti telefon kao „alat“ za mentalno zdravlje?

Neke od opcija koje aplikacija sadrži su: Info box – tekstovi o najčešćim psihičkim poremećajima i informacije o dostupnoj podršci, Blog – tekstovi psihologa o raznim svakodnevnim temama i problemima koje nas muče, Psihološki testovi – omogućavaju osobi da uz stručne i standardizovane testove provjeri svoje mentalno stanje, Prepoznavanje simptoma, tehnike za prevazilaženje određenih stanja, opcija Pitajte psihologa, Video radionice – kratke radionice koje imaju za cilj da osobama pomognu oko rješavanja nekih mentalnih tegoba, Informacije o tome gdje se mogu obratiti za pomoć, Kalendar događaja – najava raznih događaja koje organizujemo u okviru našeg projekta.

Kako SZO upozorava, predstoji nam pandemija mentalnih poremećaja kao posljedica krize s kojom se suočavamo, a prema nacionalnom istraživanju realizovanom u okviru projekta CoV2Soul , broj osoba koje pate od depresije se udvostručio u odnosu na pretpandemijski period. Zbog toga je izuzetno važno da ne zapostavimo svoje mentalno zdravlje i da iskoristimo sve moguće resurse da ga sačuvamo. 

Aplikaciju možete preuzeti besplatno na Apple Store i Play Store.  Sve informacije o projektu SVAKO MOŽE DA PUKNE pratite na Facebook stranici, kao i na Instagramu.

Mreža „NaUm“, jedina mreža za mentalno zdravlje u Srbiji osnovana je 2015. godine u Beogradu u okviru projekta „PRO.ME.NE. – PROmocija MrežE za mentalNo zdravljE“, koji finansira Evropska unija, a nosilac projekta je Caritas Srbije. Mreža je formirana u cilju efikasnijeg rada na razbijanju stigme i umanjenju diskriminacije, a čini je 12 udruženja iz cijele Srbije koja zajedničkim snagama rade na edukaciji i informisanju javnosti o značaju očuvanja mentalnog zdravlja. Mreža „NaUm” je 2017. godine unaprijeđena u Mrežu branilaca ljudskih prava. Više informacija o radu mreže, ciljevima i vrijednostima možete pronaći ovdje.

Ovaj projekat je dobio podršku projekta Vlade Švajcarske „Zajedno za aktivno građansko društvo – ACT“, koji sprovode Helvetas Swiss Intercooperation i Građanske inicijative. Mišljenje koje je iznijeto u ovoj publikaciji/članku/studiji/radu je mišljenje autora i ne predstavlja nužno i mišljenje Vlade Švajcarske, Helvetasa ili Građanskih inicijativa.

Svako od nas može da bude dio velike priče o dobrim djelima, čak i kroz plasiranje vijesti sa ciljevima za opšte dobro. Zato, pošalji link ovog teksta svom prijatelju ili članu porodice, kojima bi značila neka od pomenutih rješenja koja su odnedavno svima nama na raspolaganju.