Konkurs Trag fondacije otvoren je do 15. decembra, a mogu se prijaviti registrovana udruženja i samoorganizovane grupe sa idejama za projekte vezane za borbu protiv nasilja u porodici i trgovinu ljudima i izgradnju feminističkog pokreta u regionu.

Trag fondacija, u partnerstvu sa Oak fondacijom već gotovo 4 godine sprovodi aktivnosti vezane za podršku ženama i osnaživanja ženskog porekta u regionu. Konkurs Snažnije zajedno pokrenut je kako bi ekspertkinje i aktivistkinje koje se bore za ženska prava dobile priliku da same predlože inciijative koje će fondacija podržati. Poziv je otvoren ženskim kolektivima, bilo da su u pitanju neformalne grupe ili udruženja, koje žele da ostvare svoje ideje u oblastima borbe protiv porodičnog i partnerskog nasilja, trafikinga i eksploatacije, kao i izgradnje ženskog pokreta. Ideje koje imaju dugoročni razvojni potencijal i značajniji uticaj u svojim zajednicama imaju mogućnost da budu dugoročno podržane.

Broj podržanih projekata biće najmanje 10, a najviše 15, u maksikalnom pojedinačnom iznosu do 8.790 EUR (10.000 USD)

Ko se može prijaviti?

Za konkurs se mogu prijaviti ženski kolektivi iz Srbije, BiH i Crne Gore koji predstavljaju:

 • Samoorganizovane neformalne grupe od najmanje tri osobe ili udruženja koje zajednički donose odluke kroz diskusiju koja je otvorena za sve članove/ice;
   
 • Neformalne grupe i udruženja koja su osnovana, vođena i kojima upravljaju u najvećoj meri ili u potpunosti žene;
   
 • Udruženja i kolektivi koji nisu trenutno podržani od strane OAK fondacije;
   
 • Udruženja i kolektivi sa teritorija Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije.
   

Kakvi projekti će biti podržani?

Projektne ideje/predlozi, treba da traju od 6 meseci do godinu dana, a treba da se odnose na:

 • Nasilje u porodici ili partnersko nasilje;
   
 • Borbu protiv trgovine ljudima i eksploatacije;
   
 • Izgradnju feminističkog pokreta.
   

U selekciji, prioritet imaju:

 • Predlozi projekta/projektne ideje koje su osmišljene od strane žena izloženih višestrukoj diskriminaciji: žene sa invaliditetom, LBT žene, žene sa iskustvom; porodičnog/partnerskog nasilja ili trgovine i eksploatacije, Romkinje, mlade žene, žene koje žive u ruralnim područjima i u manjim gradovima, obespravljene radnice i druge;
   
 • Projektne ideje koje se realizuju izvan velikih urbanih centara (Beograd, Niš, Novi Sad, Sarajevo, Banja Luka, Podgorica, Nikšić);
   
 • Sproveđenje nestandardnih aktivnosti i novi pristupi rešavanju problema;
   

Kako se prijaviti?

Popunjene prijavne formulare potrebno je poslati najkasnije do 15. decembra na prijave@tragfondacija.org, sa naznakom “Za konkurs Snažnije zajedno”.

Za detaljnije informacije o konkursu, uslovima učešća i prijave posetite stranicu Trag fondacije. Srećno!