U utorak 7. decembra, zajedno sa partnerima iz Fonda za aktivno građanstvo, predstavili smo godišnji izveštaj „Crna Gora daruje 2020: Izveštaj o stanju filantropije u Crnoj Gori“ i podatke o tome kako su građani i kompanije u toj zemlji podržali opšte dobro tokom prethodne godine.

Na događaju u Podgorici, na Nacionalnom forumu „Filantropija u Crnoj Gori danas“, saopštili smo da je 2020. godinu obeležilo preko 12 miliona EUR i više od 1.400 akcija kada je reč o filantropiji u Crnoj Gori. Vrednost donacija po stanovniku iznosila je skoro 30 EUR, što je najveći iznos po glavi stanovnika u regionu.

Prema našim procenama, zabeleženi iznos donacija za 2020. godinu je tri puta veći u odnosu na davanja u 2019, a čak tri četvrtine donacija bilo je usmereno ka savladavanju negativnih posledica koronavirusa.

Na prvom mestu nalaze se donacije pristigle iz poslovnog sektora, koji je bio najaktivniji i najizdašniji tip donatora. Tačnije, korporacije su imale udeo od 43% u ukupnom broju instanci i 39% doniranog iznosa. Nakon njih slede građani kao drugi najaktivniji tip donatora, sa udelom od oko četvrtine svih instanci.

Većina filantropskih aktivnosti i doniranih iznosa bila je usmerena na ublažavanje negativnih posledica virusa Kovid-19. Tačnije, 60% svih instanci doniranja bilo je usmereno isključivo za podršku povezanu sa pandemijom. Štaviše, ukupni broj instanci namenjenih samo za Kovid-19 donacije premašuje sva davanja u prethodnoj godini. 

Pojava Kovid-19 pandemije izmenila je strukturu primaoca. Tako su, za razliku od prethodnih godina, najveći broj donacija i najveći udeo donirane sume u 2020. godini bili usmereni ka lokalnim i nacionalnim vlastima. Pri tome, gotovo sva davanja ka institucijama vlasti su bila usmerena na ublažavanje negativnih posledica koronavirusa. S druge strane, dok je podrška upućena državi uglavnom bila fokusirana na pomoć u vezi Kovid-19, neprofitne organizacije zadržale su svoju ulogu pri podršci u druge svrhe. Od svih donacija koje se nisu ticale Kovid-19 krize, nešto manje od trećine bilo je usmereno ka neprofitnim organizacijama, uglavnom u svrhu pomoći marginalizovanim grupama.

Kada je reč o tekućoj godini, do decembra 2021. Catalyst Balkans je zabeležio davanja u iznosu od oko 11 miliona EUR. Kako su davanja za Kovid-19 drastično opala, dominantna tema za koju se u 2021. godini daruje je zdravstvo (nevezano za Kovid-19), a zatim sledi podrška marginalizovanim grupama, smanjenju siromaštva i obrazovanju. Međutim, s obzirom da je decembar mesec tradicionalno period u kojem se generiše najveći broj donacija, ostaje da se vidi hoće li se ova slika filantropije u Crnoj Gori do kraja godine izmeniti.

Detaljan izveštaj Crna Gora daruje 2020: Izveštaj o stanju filantropije u Crnoj Gori pogledajte ispod, ili na ovom linku.

Osim godišnjeg izveštaja, na Forumu je predstavljena i analiza poreskih propisa od značaja za razvoj filantropije u Crnoj Gori, kao i vodič za davanje pravnih i fizičkih lica u opštekorisne svrhe, a čiji je autor prof. dr Dragan Golubović, stalni član Saveta eksperata za neprofitno pravo Saveta Evrope. O podršci neprofitnim inicijativama za opšte dobro od strane poslovnog sektora kroz iskustvo rada NVO Aktivna Zona govorio je Miloš Marković, direktor te organizacije.

Nacionalni forum „Filantropija u Crnoj Gori danas“ organizovali su Fond za aktivno građanstvo (FAKT) i Fondacija Catalyst Balkans u okviru regionalnog projekta „UKLJUČI SE i utiči: Razvoj filantropije za jače građansko društvo“. Projekat realizuje SIGN mreža fondacija iz zemalja jugoistočne Evrope, uz podršku Evropske unije i Balkanskog fonda za demokratiju.