Udruga „Portić“ od 2006. godine brine o dobrobiti dece u Rijeci i okolini i, kroz različite aktivnosti, pomaže deci, roditeljima i radi na razvoju zajednice.

Maja Opašić, predsednica udruge, Gordana Šolaja, izvršna direktorica, Iva Horvat Maškarin, administratorka programa „Pripovjedač/ica priča za laku noć“ i koordinatorka volontera i Patricia Sečen, voditeljica ureda otkrile su nam na koji način ova udruga radi na ispunjavanju svoje misije i kako tim udruge, uz podršku volontera, svakodnevno radi na stvaranju društva koje se zalaže za dobrobit dece i neguje vrednosti kao što su altruizam, solidarnost, empatija i saradnja.

Kako je nastala Udruga Portić? Sa kojom idejom je sve počelo, kako se razvijala vaša misija?

Maja: Udruga za promicanje dobrobiti djece „Portić“ osnovana je 2006. godine s ciljem provođenja akitivnosti i projekata kojima se zalaže za dobrobit djece i njihovih obitelji, pružajući tako izvaninstitucioalnu brigu o djeci i njihovom psihofizičkom razvoju.

Budući da je glavna svrha našega djelovanja poticanje ranog razvoja djeteta i promoviranje odgovarajuće izvaninstitucionalne skrbi za dijete, sve je krenulo pokretanjem programa osposobljavanja dadilja koji se prvi put provodio 2009. godine u Narodnom učilištu u Rijeci prema verificiranom programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta. Isti program 2011. godine sufinanciran je sredstvima Europske unije u okviru Programa IPA, Komponenta IV - Ljudski resursi, Žene na tržištu rada, prema kojem je 16 polaznica dobilo uvjerenje o osposobljenosti za dadilje. Ovim se projektom nastojalo utjecati na osiguravanje kvalitete izvaninstitucionalne skrbi o djeci do treće godine i osnaživanje dugoročno nezaposlenih žena iznad 40 godina te njihovo aktiviranje na području društvenog i socijalnog djelovanja.

U skladu s drugim našim važnim ciljem, a to je provođenje programa psihosocijalne potpore za djecu i roditelje, razvio se naš najpoznatiji program Pripovjedač/ica priča za laku noć – Tete i barbe pričalice koji se provodi punih 10. godina, od 2009. godine. Svake večeri volonteri odlaze u Dječju bolnicu na Kantridi i provode s njima sat vremena uz priču, knjigu, slikovnicu nastojeći tako uljepšati odlazak na počinak te ublažiti posljedice njihove hospitalizacije.

I ostale naše programe i aktivnosti osmišljavali smo osluškujući potrebe zajednice u kojoj živimo, potrebe roditelja i djece. Tako je 2014. – 2016. proveden projekt Rijeka podrške – Rastimo zajedno osmišljen s namjerom da doprinese smanjenju zlostavljanja i zanemarivanja djece predškolske dobi u obiteljima koje se nose s višestrukim rizicima za pojavu ili nastavak nasilnog ponašanja prema djetetu.

Djeci je bio usmjeren i projekt Mislimo srcem, koji se provodio u obliku radionica emocionalne podrške djeci, a namijenjene prevenciji poremećaja u ponašanju, točnije doprinosile su smanjenju rizičnih ponašanja djece u segmentu emocionalnog osvješćivanja i opismenjavanja, kao i učenju socijalnih vještina važnih za život u zajednici.

Svojim smo djelovanjem usmjereni i prema stručnjacima koji se bave odgojem i obrazovanjem, pa je njima bio izravno usmjeren SUPPORT - SUstavna Podrška za Podršku RodiTeljstvu (od prosinca 2014. do veljače 2016. godine) kojemu je cilj bio jačanje učinkovitosti i sposobnosti organizacija civilnog društva u pružanju podrške roditeljstvu kroz razvoj sustava osiguranja kvalitete provedbe programa Rastimo zajedno i Rastimo zajedno PLUS. Taj je projekt Europska unija iz Europskog socijalnog fonda i Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt 3,4,uči sad - osnaživanje učenika za uspješno učenje, kritičko mišljenje i emocionalni razvoj provodi se od 2019. godine. Projekt uključuje učenike od 4. do 8. razreda osnovne škole u tjedne radionice, uključuje studente Filozofskog fakulteta Rijeci i Učiteljskog fakulteta u Rijeci u provođenje radionica te osnažuje učenike za samostalno uspješno učenje i preuzimanje odgovornosti za svoja školska postignuća.

Udruga "Portić" je od 2017. godine korisnica Institucionalne podrške koju dodjeljuje Nacionalna zaklada za razvoj civilnoga društva. Ovom vrstom podrške potiče se daljnje djelovanje udruge i obavljanje njene osnovne djelatnosti te se osigurava njena stabilnost i razvoj.

Udruga provodi razne kreativne radionice poput radionica rukotvorina, radionice "Origami - učenje kroz igru", namijenjene djeci predškolske i osnovnoškolske dobi te ljetne kreativne radionice "Pod riječkim suncobranom", čime je pružena podrška zaposlenim roditeljima tijekom ljetnih školskih praznika.

Maja Opašić, predsednica udruge

Koja je bila Vaša lična motivacija za rad u neprofitnom sektoru?

Maja: Udruzi „Portić“ priključila sam se kao volonterka teta pričalica 2012. godine jer sam prepoznala vrijednost tog programa koji spaja moje dvije ljubavi – rad s djecom i knjige, priče.

S vremenom sam prepoznala da svojim djelovanjem u civilnom sektoru mogu raditi na onome čime se u svom profesionalnom životu inače ne bavim te na taj način doprinijeti zajednici u kojoj živim. U Portiću nisam zaposlena, ali rado veći dio svoga slobodnoga vremena posvećujem našim aktivnostima kako bih i dalje nastavila sa svojim suradnicima raditi na misiji koju Portić njeguje od svoga osnivanja, a to je dobrobit djece.

Patricia: Moja osobna motivacija za rad u neprofitnom sektoru bila je doprinos zajednici. U prethodnom poslovnom iskustvu u privatnom i javnom sektoru nisam osjetila višu svrhu svoga djelovanja i to mi je nedostajalo kako bih bila zadovoljna sa poslom kojeg radim. Danas sam zadovoljna jer osjećam da svojim radom, radom u neprofitnom sektoru sudjelujem u stvaranju boljeg društva, to jest svijeta u kojem živimo.

Iva: Moj angažman u Udruzi „Portić“ je započeo 2010. godine kada sam počela volontirati kao teta pričalica u programu „Pripovjedač/ica priča za laku noć“. U Programu sam, dakle, punih 9 godina.

Volontiranje s djecom u bolnici me ispunjava zadovoljstvom i radošću, a moja uloga „tete pričalice“ mi je toliko bitna da volim reći da je to već postalo dijelom mojega identiteta. S obzirom na moj dugogodišnji „staž“ volontera u Programu, zasnivanje radnog odnosa na poziciji administratora Programa i koordinatora volontera došlo je kao nadogradnja mojeg dosadašnjeg angažmana u Udruzi.

Gordana: Dugi niz godina volontirala sam, na raznim funkcijama, u sportskoj udruzi ali tek ulaskom u program „Tete i barbe pričalice“ spoznala sam vrijednost i veličinu volontiranja u radu s djecom i njihovim roditeljima kroz osobne kontakte. Iako sam po vokaciji altruist i oduvijek pomažem kad god mogu, do ulaska u ovaj program nisam shvaćala koliko volontiranje može pomoći meni. Odnedavno sam angažirana i u organizacijskoj strukturi Udruge te i na taj način pokušavam pomoći da se programi koje Udruga provodi razvijaju i napreduju.
 

Patricia Sečen, voditeljica ureda

Na koji način Udruga Portić doprinosi razvoju filantropije u Hrvatskoj?

Maja: Udruga „Portić“ cjelokupnim je svojim djelovanjem filantropski usmjerena jer su sve naše aktivnosti i projekti namijenjeni dobrobiti drugih, u ovom slučaju ponajprije djece. Budući da se većina naših aktivnosti temelji na volonterskom radu naših brojnih građana, smatramo da smo jedna od Udruga koja vrlo aktivno promiče volonterstvo, ali i potiče svijest o tome koliko je važno okrenuti se malo oko sebe i pomoći nekome tko nam se, kako kaže jedna izreka, nikada neće moći odužiti.

Također, „Portić“ svojim odgovornim poslovanjem, želi biti primjer kako organizacije civilnoga društva mogu djelovati na korist zajednice u kojoj su nastale, te na taj način pokušavamo ukloniti predrasude koje postoje o radu udruga i sličnih organizacija.

Gordana: Udruga je širenjem svojeg programa „Tete i barbe pričalice“ u druge hrvatske gradove, Pula, Zagreb, Split i Čakovec pomogla širenje mreže volontera. Kontinuiranom edukacijom novih volontera za ovaj program širi se svijest o volontiranju i važnosti uključivanja u civilne incijative.

Također, kroz pripremne seminare za volontere potiče se cjeloživotno učenje te se promoviraju vrijednosti u području skrbi za dijete, potiče se rani razvoj i promovira odgovarajuća izvaninstitucionalna skrb. Širenjem programa na druge hrvatske gradove jača se društvena svijest o važnosti volontiranja.

Tete i barbe pričalice

Kako se finansira Udruga Portić, sa kojim različitim tipovima donatora sarađujete i na koji način?

Gordana: Udruga se financira zahvaljujući sredstvima dobivenima na natječajima javnih institucija kao i privatnih firmi, a također imamo i donatore, uglavnom pravne subjekte koji su prepoznali naš rad te s njima surađujemo više godina na obostrano zadovoljstvo. Osim toga doniraju nas i građani, a nešto privredimo i samo prodajom naših rukotvorina koje izrađuju volonteri i članovi Udruge.

Da li uključujete zajednicu u svoj rad, na koji način i šta vam to donosi?

Maja: Zajednica je svakako uključena, na način da velik broj građana volontira u našoj Udruzi, točnije njih oko 250 svake godine koji su u proteklih godinu dana ostvarili oko 6500 volonterskih sati. Time obogaćujemo našu djelatnost jer svako od uključenih daje svoj specifičan doprinos.

Osim toga korisnici naših aktivnosti i programa su djeca različitog uzrasta, a time i njihovi roditelji. Budući da često organiziramo različita događanja za djecu, ali i odrasle na taj način su svi naši građani pozvani uključiti se u naš rad.

Često organiziramo radionice – pričaonice za djecu koje održavamo u prostoru naše udruge, ali i u prostorima Gradske knjižnice Rijeka, školama, vrtićima, udrugama i ostalim ustanovama kojima su u fokusu djeca, u Rijeci, ali i široj okolici.

Iva: U našem prostoru se održavaju i radionice u kojima sudjeluju naši članovi i volonteri (radionica šivanja, radionica pletenja i radionica izrade rukotvorina od filca). U tim radionicama se izrađuju predmeti koje potom prodajemo na božićnom sajmu i sajmu povodom Dana sv. Vida u Rijeci. Udruga „Portić“ također sudjeluje i na raznim manifestacijama vezanim za volonterizam i civilni sektor te i na taj način uključujemo zajednicu u naš rad. Kroz sve navedene aktivnosti Udruga se povezuje sa zajednicom, uključuje ju u svoj rad te na taj način postajemo „vidljiviji“ kao aktivan subjekt u civilnom sektoru.

Šta mislite da izdvaja Udrugu „Portić“ u odnosu na druge organizacije u vašem okruženju?

Maja: Svakako je to naš program „Pripovjedač/ica priča za laku noć“ koji se provodi, već 10. godina bez prestanka, a „Portić“ je program pokrenuo prvi u Hrvatskoj te su ga potom preuzele u partnerstvu s nama i neke druge Udruge. To je nešto po čemu smo u našem gradu, ali i šire vrlo prepoznatljivi. Također, i broj naših volontera je mnogo veći nego li je to možda slučaj u nekim drugim organizacijama i mi zato puno pažnje posvećujemo volonterima i radu s njima.

Gordana: Udruga od osnutka do danas razvija i provodi programe namijenjene djeci i njihovim roditeljima s ciljem poticanja i osnaživanja, skrbi i pomoći u razvoju, učenju i odrastanju. Programi koji se provode osmišljeni su i isplanirani u svim segmentima provođenja. Svi uključeni u provođenja programa u organizaciji Udruge „Portić“ u svakom trenutku mogu dobiti potrebnu pomoć za što boljim izvršenjem planiranih aktivnosti. Stručnjaci raznih profila sudionici su programa te je osigurana kvaliteta kako sadržaja tako i provedbe. Udruga „Portić“ sve svoje aktivnosti provodi transparentno i svojim sponzorima i donatorima redovito podnosi izvješća o načinu korištenja sponzorstava i donacija.

Ono što posebno izdvaja Udrugu „Portić“ je kontinuitet u provođenju programa „Tete i barbe pričalice“ i stalno unaprjeđivanje programa razvijanjem aktivnosti za podršku volonterima i članovima tima. Potvrda navedenog je stalno širenje programa u Hrvatskoj a nedavno smo dobili poziv da ovaj program implementiramo i u drugim susjednim državama.

Da li sarađujete sa drugim organizacijama civilnog društva, kojim i na koji način?

Iva: S drugim organizacijama civilnog društva surađujemo upravo na programu „Pripovjedač/ica priča za laku noć“. Program se proširio i u druge gradove u Republici Hrvatskoj u kojima se provodi u suradnji s lokalnim udrugama. U Splitu se program provodi u suradnji s Udrugom „Most“, u Puli surađujemo s Udrugom „Suncokret“, a u Čakovcu s Udrugom „Murid“.

Također, surađujemo s udrugama i na drugačiji način. Jedna od naših lijepih suradnji je ona s Udrugom za sindrom Down „Rijeka21“. Redovno organiziramo pričaonice u prostorima njihove udruge u kojima sudjeluju naše tete i barbe pričalice.
 

Iva Horvat Maškarin, administratorka programa „Pripovjedač/ica priča za laku noć“ i koordinatorka volontera 

Koliko članova čini vaš tim i kako izgleda jedan prosečan radni dan?

Maja: Tim „Portića“ čini predsjednica i dopredsjednica Udruge, izvršna direktorica, članice Upravnog odbora, blagajnica te dvije djelatnice. Osim naših dviju djelatnica sve ostale nismo zaposlene u Portiću te, uz svoje poslove, jedan dio vremena posvećujemo Portiću. Stoga je jako važno da nam tim bude veći i aktivan te su i naše uloge dobro podijeljene kako bismo lakše obavili sve zadatke i aktivnosti.

Jedan prosjećan radni dan u Udruzi izgleda vrlo dinamično prožet s dosta različitih aktivnosti, a u odlukama svi sudjelujemo.

Poznati ste po aktivnoj volonterskoj zajednici i projektu „Pripovjedač/ica priča za laku noć“. Recite nam nešto više o tome.

Maja: Program „Pripovjedač/ica priča za laku noć“ se provodi kontinuirano od studenoga 2009. godine na Zavodu za hematologiju, onkologiju i kliničku genetiku, od listopada 2012. godine na Klinici za dječju kirurgiju i Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju, od siječnja 2015. godine na Zavodu za kardiologiju, pulmologiju, reumatologiju i imunologiju te od ožujka 2017. na Zavodu za neurologiju i dječju psihijatriju Kliničkoga bolničkoga centra Rijeka- lokalitet Dječja bolnica na Kantridi.

Svaku večer volonteri odlaze u bolnicu i provode vrijeme s djecom služeći se različitim kreativnim tehnikama s naglaskom na pričanje priča. Organiziranjem volontera uz sustavnu stručnu podršku Program doprinosi smanjenju negativnih posljedica hospitalizacije. Volonterske aktivnosti osnažuju hospitalizirano dijete i njegove roditelje što dovodi do osjećaja zajedništva i podrške obitelji od strane zajednice. Projekt je prepoznat u riječkoj društvenoj zajednici, ali i izvan Rijeke.

Godine 2013. Projekt je nagrađen Godišnjom nagradom Grada Rijeke. Iste godine projekt je prepoznala ERSTE – zaklada te je nagrađen u okviru uspješnih projekata za socijalnu integraciju.

U 2014. Godini Udruga „Portić“ pohranila je Projekt u vremenski trezor Zagrebačke banke. 

Patricia: U siječnju 2016. godine u suradnji s partnerskom udrugom „Most“ program se počeo provoditi i u Splitu, u Klinici za dječje bolesti Split, a od siječnja 2018. započela je provedba programa u Puli u suradnji s partnerskom Udrugom „Suncokret“ u Općoj bolnici (Odjel pedijatrije) te u Čakovcu u suradnji s partnerskom Udrugom „Murid“ u Županijskoj bolnici u Čakovcu (Odjel pedijatrije).

U Zagrebu se program provodio od siječnja 2014. do 1. studenoga 2018. godine u Dječjoj bolnici Srebrnjak, u KBC-u Sestre milosrdnice i KBC-u Rebro.

24. listopada 2019. Udruga Portić organizirala je humanitarni koncert „I ti možeš uljepšati nečije snove“ povodom 10. obljetnice programa „Pripovjedač/ica priča za laku noć – Tete i barbe pričalice“. Koncert je organiziran uz pokroviteljstvo Grada Rijeke i Primorsko-goranske županije. Mnogobrojni donatori i sponzori, pravne i fizičke osobe pripomogle su organizaciji i provedbi koncerta.

Koncert je bio iznimno uspješan, prodano je 2502 ulaznice, po cijeni od 50,00 kn a prikupljanju sredstava namijenjena su Zavodu za hematologiju, onkologiju i kliničku genetiku i Zavodu za neurologiju i dječju psihijatriju, Klinike za pedijatriju KBC-a Rijeka. Iznos ukupne donacije (od prodaje ulaznica i donacija fizičkih i pravnih osoba) od 132.000,00 kuna utrošit će se, u dogovoru s Klinikom za pedijatriju, za: nabavku ležajeva za roditelje koji borave uz dijete tijekom boravka u bolnici (za onkologiju i dječju neurologiju), kupovinu didaktičkih igračaka, a dio sredstava upotrijebit će se za uređenje i oplemenjivanje čekaonice u prizemlju zgrade Poliklinike, uređenje i oplemenjivanje bolesničkih soba i dnevnog boravka na Zavodu za neurologiju i dječju psihijatriju, opremom i inventarom koji će poboljšati standard boravka roditelja i djece na ovim Zavodima.

Humanitarni koncert "I ti možeš uljepšati nečije snove"

Šta su najveći uspesi koje je Udruga Portić ostvarila u dosadašnjem radu, a šta tek želite da ostvarite?

Maja: Naši su najveći uspjesi svi projekti koje smo do sada proveli, a spomenti su prethodno. O uspjehu naših projekata i aktivnosti svjedoče pozitivne informacije naših korisnika, ponajprije djece i roditelja, ali i građana, članova i volontera. Smatramo uspjehom što naši građani cijene naš rad i podupiru ga na različite načine, a javne institucije nas smatraju odgovornim suradnikom.

Gordana: Drago nam je što su naš rad i drugi prepoznali, tako da smo jako sretni i zbog više nagrada koje smo dobili: 2011. godine Program je podržala Croatia - ‎Production Company at 4Film te je u sklopu projekta „Neke druge priče“ nagrađen prihodom od prikazivanja filma u CineStar kinima; 2013. godine nagrađen je Godišnjom nagradom Grada Rijeke, a iste je godine Grad Rijeka za program „Pripovjedač/ica priča za laku noć“ dobio priznanje u okviru Naj-akcije Grad prijatelj djece; 2013. godine Program je prepoznala ERSTE-zaklada te je nagrađen u okviru uspješnih projekata za socijalnu integraciju, a novčana nagrada i priznanje dodijeljeno je u Beču. U 2014. godini Portić je dobio Nagradu za organizatora volontiranja primorsko-goranske županije.

Nagrade su dobile i naše volotnerke tete pričalice i to Nagradu volonter godine – Sandra Mrkalj 2015. g. i Davorka Vidić 2017. g.
 

Gordana Šolaja, izvršna direktorica

Koji su najvažniji planovi i ciljevi koje planirate da realizujete u budućnosti?

Maja: U budućnosti se planira daljnji razvoj svih programa koji se trenutno provode. U programu „Pripovjedač/ica priča za laku noć“ planirani su redoviti seminari za nove volontere dva puta godišnje uz uključivanje do 100 volontera po seminaru. Također u planu je i širenje na još jedan odjel na Klinici za pedijatriju KBC-a Rijeka. Za ovaj program, također, planiramo proširenje na susjedne države za što smo već dobili jedan poziv iz Srbije te su u tijeku dogovori oko početka realizacije.

Nadalje, plan je prijaviti ovaj projekt na neki od fondova EU s ciljem proširenja u zemlje članice EU.

Gordana: U programu „3,4, uči sad“ planira se nastavak svih aktivnosti uz proširenje programa uvođenjem dodatnih radionica za djecu i volontre koji provode program. Radionice „Pod riječkim suncobranom“ planiraju se održavati i tijekom zimskih školskih praznika U svakom slučaju nastojat ćemo i dalje osluškivati potrebe zajednice u kojoj živimo i na temelju toga djelovati u skladu sa svojom misijom kako bi „Portić“ i dalje bio sigurna luka dječjih srca.