Centar za održivi razvoj već 9 godina radi na razvoju zajednice u BiH, kroz jačanje saradnje između privatnog, javnog i neprofitnog sektora, razvoj edukacije i podsticanje investiranja u ekonomiju i zaštitu životne sredine.

Edin Mujačić, izvršni direktor ove organizacije, otkrio nam je na koji način Centar za održivi razvoj unosi pozitivne promene u društvo i kroz podršku mladima, ekološke akcije, podsticanje preduzetništva i promociju održivog razvoja radi na razvoju zajednice.

Kako je nastao Centar za održivi razvoj? Sa kojom idejom je sve počelo, kako se razvijala vaša misija?

Edin: Centar za održivi razvoj (COR) je registrovan kao udruženje 2010 godine, a nastao je kao izraz želje grupe prijatelja da doprinesu tome da Bosna i Hercegovina postane bolje mjesto za život za našu djecu, za nove generacije.

Interesantno je napomenuti da niko od nas nije imao prethodno iskustvo rada u lokalnim nevladinim organizacijama, već smo naše planove za rad te naše organizacije bazirali na tome što smo naučili u privatnom sektoru, te medjunarodnim organizacijama i kompanijama.

Već tada smo definirali fokus rada organizacije na dvije stvari koje smatramo da su od presudne važnosti za budućnost naše djece: ekologija i moderno obrazovanje.

Koja je bila Vaša lična motivacija za rad u neprofitnom sektoru?

Edin: Kao i moji prijatelji – suosnivači, i ja sam želio da doprinesem da nove generacije u BiH budu obrazovane u skladu sa mogućnostima i zahtjevima 21. vijeka, a da pri tome žive u zdravom i čistom okruženju.

Pored toga, ja sam, kao jedini u toj našoj grupi prijatelja, imao iskustvo rada u velikim medjunarodnim neprofitnim organizacijama, pa sam imao dodatan motiv da napravimo neprofitnu organizaciju po ugledu na rad najvećih i najpriznatijih neprofitnih organizacija u svijetu.

Na koji način Centar za održivi razvoj doprinosi razvoju filantropije u BiH?

Edin: Filantropija je još uvijek u povojima kada je u pitanju bosansko-hercegovačko društvo u cjelini. Zbog toga je potrebno da svi radimo na tome da se filantropija razvija što brže u BiH. To je od presudne važnosti za budućnost i održivost ne samo nas kao neprofitne organizacije, već društva u cjelini.

Kako bi u tome uspjeli preduslov je da obezbjedimo transparentnost našeg rada kao i da pružamo kvalitetne usluge, kako bi građani i svi drugi donatori zaista imali osjećaj da doprinose društvu kroz filantropiju. U skladu sa tim, naši godišnji izvještaji su dostupni i javni, a svi naši donatori dobiju i poseban izvještaj o provedenim aktivnostima i rezultatima, kao i o utrošku sredstava.

Od velikog značaja je i postavljanje primjera. Tako mi kao organizacija i pojedinci iz organizacije značajan dio našeg rada obavljamo na volonterskoj osnovi.

Uz to nastojimo promovisati filantropiju medju našom dijasporom koristeći prvenstveno crowdfunding platforme, dok sa lokalnim privatnim sekorom promovišemo filantropiju kroz zajedničke projekte.

Kako se finansira Centar za održivi razvoj, sa kojim različitim tipovima donatora sarađujete i na koji način?

Edin: Centar za održivi razvoj saradjuje sa širokim spektrom aktera – medjunarodni donatori, privatni sektor, BiH dijaspora i BH gradjani, tako da iz te saradnje proizilazi i naše financiranje.

Udio lokalnih donatora u našem financiranju se povećava iz godine u godinu što smatramo izuzetno pozitivnim razvojem.

Medjunarodni donatori financiraju naše projekte, dok sa domaćim akterima nastojimo razviti dugoročnu saradanju kroz podršku našim programima.

Da li uključujete zajednicu u svoj rad, na koji način i šta vam to donosi?

Edin: Centar za održivi razvoj, kao organizacija koja nije „donor-driven“ , već koja „fura neki svoj fazon“ je u potpunosti vezan za zajednicu.

Naši STEM i Green Agenda edukativni programi se planiraju i sprovode u saradnji sa školama, imajući u obzir njihove potrebe, želje i kapacitete.

Stručnu pomoć i know-how crpimo iz saradnje sa tehnološkim kompanijama u BiH, a gradjani, lokalne firme i dijaspora su naš oslonac kada su u pitanju finansije.

Uzmimo za primjer jedan od naših najvažnijih programa - online edukativnu platformu STEM.BA. U njenu izgradnju su uključeni svi akteri naše zajednice – akademska zajednica i stručnjaci su uključeni u izradu tutorijala, privatne firme nam obezbjedjuju prevod i infrastrukturu, financiranje je bazirano na doprinosu gradjana, a potreban input šta je potrebno da se uradi, doradi ili izmjeni dolazi od učenika i nastavnika. I sve to u potpunosti na volonterskoj osnovi.

Šta mislite da izdvaja Centar za održivi razvoj u odnosu na druge organizacije u vašem okruženju?

Edin: Jedinstvena kombinacija različitih faktora. Nismo donor-driven – ni ne pokušavamo da radimo projekte iz oblasti koje nisu u našem fokusu djelovanja. Kvalitet nam je na prvom mjestu, imamo inžinjerski backround, a naši treninzi su jedinstveni – multidisciplinarni, praktični i interaktivni.

Recimo, kada educiramo mlade o kvaliteti zraka i polutantima, mi sa njima izradjujemo i programiramo jednostavne senzore za mjerenje polutanata u zraku.

Na taj način oni na praktičan i zabavan način uče o temi, uključeni su u potpunosti u čitav proces, povezuju kvalitet zraka sa ostalim oblastima, a na kraju školama i ostane senzor da i dalje mogu mjeriti kvalitet zraka. Inače nastojimo da iza svakog našeg projekta ostane i neka materijalna korist za škole – oprema, materijal ili alati kako bi oni stečeno znanje mogli da prenose i novim generacijama u školi.

Nastojimo pratiti najnovije svjetske trendove iz oblasti edukacija, te to odmah prenositi i u BiH.

I naravno, ponosni smo na to da kao profesionalna organizacija realiziramo zaista velike projekte finansirane od strane medjunarodnih donatora , ali isto tako sprovodimo i veliki broj aktivnosti na čisto volonterskoj osnovi.

Da li sarađujete sa drugim organizacijama civilnog društva, kojim i na koji način?

Edin: Naravno. Mi, kao relativno mala organizacija, znamo da bez sinergije i saradnje sa drugim organizacijama neće ni biti željenih promjena u društvu. Zbog toga saradjujemo na razne načine: kao partneri sa individualnim organizacijama u zajedničkim projektima, kroz zajedničke aktivnosti kao članovi Eko mreže u BiH, ali i kroz saradnju i sudjelovanje u medjunarodnim mrežama, poput Luftdaten ili European Sustainable Development Network.

Koliko članova ima vaš tim i kako izgleda jedan prosečan radni dan?

Edin: Centar za održivi razvoj od svog početka ima neki osnovni tim od 5 osoba koje su uvijek, bilo kao uposlenici ili kao volonteri, uključeni u rad same organizacije. Uz to na svakom projektu je uključen odredjeni broj uposlenika projekta i volontera, tako da je broj zaposlenika i volontera veoma fluidan.

U skladu sa time i prosječan radni dan je uvijek drugačiji, sa jednom konstantom. Svaki radni dan započinje sa čitanjem elektronske pošte i razgovorima sa saradnicima.

Šta su najveći uspesi koje je Centar za održivi razvoj ostvario u dosadašnjem radu, a šta tek želite da ostvarite?

Edin: Profesionalno gledano, najveći uspjeh se ogleda u tome što smo u oblasti treninga postavili neke nove standarde za nevladine organizacije, u skladu sa najboljim svjetskim praksama. Poznavajući situaciju u drugim mnogo razvijenijim zemljama možemo ustvrditi da naši treninzi ne zaostaju ni po čemu od onih najboljih.

Najbolja potvrda tome su učesnici naših treninga koji su zatim postizali izuzetne rezultate i osvajali nagrade i priznanja na takmičenjima van BiH. Ono što želimo da ostvarimo u narednom periodu je da postanemo što neovisniji o projektnom finansiranju, te da se marketinški mnogo bolje pozicioniramo nego do sada.

Koji su najvažniji planovi i ciljevi koje planirate da realizujete u budućnosti?

Edin: Najvažniji plan je vezan za daljnje unapredjenje treninga u skladu sa svjetskim trendovima. To se prvenstveno odnosi na trend digitalizacije trening materijala.

Prva faza je već u toku – platforma STEM.BA gdje već sada postoje digitalni sadržaji iz oblasti fizike, hemije, elektronike, arduina i zanimljive nauke, a do kraja ove godine biće objavljene i oblasti informatika, ekologija i zelene tehnologije.

Paralelno sa time pripremamo sve i za drugu fazu, naime ciljane online kurseve sa certifikacijom po završetku kursa za naše učesnike. Da bi te naše planove mogli i realizirati potrebno je da se filantropija u BiH mnogo brže i šire razvija.

Zato smo zahvalni na svemu što organizacije, poput Vaše, poduzimaju na tom polju u čitavom regionu. Centar za održivi razvoj će sa svoje strane nastojati da tom procesu da i svoj doprinos.