Centar „Krugovi“ pruža podršku ranjivim kategorijama stanovništva i bavi se pružanjem individualne i grupne pomoći korisnicima, kao i unapređivanjem kvaliteta njihovog života.

Centar je bio aktivan i tokom COVID-19 krize, a jedna od aktivnosti bila je i online kampanja za podršku maligno obolelim osobama, koje su tokom pandemije dodatno ugrožene.

Trenutno aktivno rade na još jednoj kampanji – Krugovi na kotačima, putem koje su angažovani na prikupljanju sredstava za nove bicikle za svoje volontere, kako bi oni u budućnosti mogli da brže i lakše da obilaze stare, nemoćne i socijalno ugrožene korisnike na teritoriji Zagreba i pružaju im potrebnu pomoć.

Više o radu, misiji i postignućima Centra ispričale su nam Ivana Grabar, predsjednica „Krugova“, integrativni gestalt terapeut, terapeut za partnerske i seksualne odnose, Antonija Pleša, stručna suradnica za promociju i vidljivost, integrativni gestalt savjetnik i Tihana Pandl, stručna suradnica za vođenje projekata i ljudske resurse.

Kako je nastao Centar „Krugovi“? Sa kojom idejom je sve počelo, kako se razvijala vaša misija?

Ivana: Centar je osnovan 2011. godine. Cilj osnivanja udruge promicanje je, unapređenje i podržavanje osobnog razvoja pojedinca, edukacija i istraživanje vlastitih resursa.

Tijekom godina Centar „Krugovi“ rastao je i razvijao se u nekoliko pravaca, s time da okosnica ostaje osobni razvoj pojedinca što podržavamo svim vidovima našeg djelovanja: savjetovanjima (individulanim, partnerskim, obiteljskim), edukacijama (uglavnom za zdravstveni sektor i obrazovni sektor), radionicama za djecu (u Centru „Krugovi“ i u osnovnim školama u gradu Zagrebu i regiji), radionicama za starije, Grupom podrške za samohrane/razvedene roditelje i dr.

Naziv „Krugovi“ simbol je našeg djelovanja – svaki je čovjek poput kapi koja pada na površinu vode stvarajući krug koji se širi i prožima s krugovima koje su stvorile druge kapi. To je metafora za povezanost svih ljudi i djelovanja.

Koja je bila Vaša lična motivacija za rad u neprofitnom sektoru?

Antonija: Moj je dojam da neprofitni sektor puno brže odgovara na aktualne potrebe u društvu, manje je trom u odnosu na velike sustave, potiče i podržava cjeloživotno učenje, demokratičniji je, prilagodljiviji, pruža više prilika za osobni rast i za humanije djelovanje.

Na koji način Centar „Krugovi“ doprinosi razvoju filantropije u Hrvatskoj?

Tihana: Kroz sve vidove djelovanja Centar „Krugovi“ provlači filozofiju da je osobni rast i djelovanje pojedinca nedjeljivo od rasta i napretka zajednice, da smo svi povezani i pozvani svakodnevno ulagati aktivan napor c ciljem postizanja kako osobne, tako i dobrobiti zajednice, ljudi oko nas.

Posebno to činimo kroz humanitarno djelovanje, „I kuna je dovoljna“, kojim potičemo građane na solidarnost i humanost, na uključivanje.

Da li uključujete zajednicu u svoj rad, na koji način i šta vam to donosi?

Antonija: Centar „Krugovi“ humanitarno djeluje diljem Hrvatske, a većinu savjetovanja i edukacije provodimo na području grada Zagreba i okolice.

Želja nam je da u Novom Zagrebu postanemo prepoznatljivi i stoga se nastojimo povezati sa svim relevantnim subjektima i usklađivati ili nadopunjavati djelovanje – sa školama, lokalnom samoupravom, zdravstvenim ustanovama, centrima za socijalnu skrb, poslovnim subjektima i dr.

To nam donosi suradnje i partnerstva, veću mogućnost stjecanja uvida u aktualne potrebe, mogućnost djelovanja.

Kako se finansira Centar Krugovi, sa kojim različitim tipovima donatora sarađujete i na koji način?

Tihana: Centar je podržan od Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, provodimo niz nacionalnih projekata koje financiraju naša ministarstva (Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministrastvo zdravstva i dr.), provodimo projekte u suradnji s Europskim snagama solidarnosti i Agencijom za mobilnost i programe EU, kao i projekt „Otvorimo vrata zdravlja“ kojeg financira Europska unija iz Europskog socijlanog fonda Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014 -2020.

Želja nam je pokrenuti se u smjeru socijalnog poduzetništva kako bismo i na taj način pridonijeli rješavanju društvenih problema i utjecali na promjene u društvu te s druge strane bili samodostatniji (manje ovisili o projektima).

Poznati se po volonterskoj mreži. Na koji način dolazite do volontera i kako oni doprinose radu Centra?

Antonija: Centar se od početka djelovanja bavi organizacijom volontera i volonterskih aktivnosti radi pružanja podrške ranjivim skupinama. Potrebe naših korisnika su velike i tu nam značajan doprinos daju naši volonteri.

To su osobe koje volontiraju u humanitarnim akcijama, pružaju podršku starijima i nemoćnima, aktivni su na manifestacijama Centra, radionicama za djecu, pisanju tekstova vezanih uz rad Centra i općenito promociji, razvoju i širenju Centra.

Naš volonterski tim pružaj podršku maligno oboljelim korisnicima, starijima i nemoćnima, djeci pripadnicima nacionalnih manjina, migrantima i azilantima, djeci koja su žrtve nasilja ili nasilnici, djeci s poteškoćama u učenju i ponašanju, djeci samohranih roditelja...

Od 2015. godine ugošćujemo i međunarodne volontere. Do sad su to bili volonteri iz Poljske, Turske, Španjolske, Italije, Rumunjske, Francuske, Portugala, Bosne i od prošle godine volonteri iz Hrvatske, iz ruralnih područja. Riječ je o volonterima - mladima od 18 do 30 godina, koji dolaze na period od 9 mjeseci do godine dana, volontirati u aktivnostima Krugova. To ih snaži i oplemenjuje, ujedno i nas koji radimo s njima.

Do volontera dolazimo preko Volonterskog centra Zagreb, suradnjom s fakultetima pomagačkih i zdravstvenih struka, objavama na European Solidarity Corps grupama, komunikacijom s partnerskim organizacija civilnog društva.

Dakako, neki se javljaju i sami. Kažu „želim nekome pomoći, pokloniti svoje vrijeme, dati nešto društvu“ i sl. Takvi volonteri donose osmijeh našim korisnicima. Više informacija dostupno je na blogu.

Značajan deo vašeg rada su i humanitarne aktivnosti. Kako izgledaju ove aktivnosti i na koji način, njihovim sprovođenjem utičete na razvoj zajednice?

Tihana: Humanitarne aktivnosti započinju od 2012. godine. Tu najviše surađujemo s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom kao i brojnim trgovačkim centrima diljem Hrvatske. Humanitarni program koji se zove „I kuna je dovoljna“ okuplja aktivne članove i volontere koji motiviraju građane za solidarnost, prikupljaju donacije građana za podršku maligno oboljeloj djeci, mladima, obiteljima niskog socijalnog statusa. Na javnom mjestu ili u trgovačkom centru postavimo pult (štand) na kojemu se nalaze promotivni materijali našeg Centra, naše rukotvorine (koje izrađuju aktivni članovi i volonteri), donacijska kutija i mudre poruke koje građani jako vole i jako dobro reagiraju na njih. Sredstva koja građani doniraju uplaćuju se korisnicima za troškove liječenja maligne bolesti. Do sada je kroz ovu akciju prikupljeno 1.647,131 kn, više od 487 obitelji pomognuto, pruženo više od 2610 besplatnih savjetovanja za maligno oboljele.

Druga humanitarna akcija je „Djeca za pet“ koju provodimo u osnovnim školama (njih preko 40). Djeca prikupljaju igračke koje su voljni donirati za Donacijski centar gdje ih izlažemo i gdje građani u zamjenu za simboličnu donaciju dobivaju igračku i istovrmeno pomažu maligno oboljeloj djeci i mladima. Ovo je lijepa akcija u koju se djeca i škole rado uključuju, posebno tijekom blagdana.

Djeca se potiču na solidarnost i aktivnost), a igračke se šalju dalje, a ne bacaju (što je doprinos održivom razvoju i ekologiji).

Jedan ste od nosilaca projekta „Vrata zdravlja“. U čemu je značaj ovog projekta i kako njegovim sprovođenjem utičete na prevenciju, unapređenje zdravlja i stvaranje zdravih navika u zajednici?

Antonija: Cilj projekta je povećanje informiranosti građana o zdravim životnim navikama, promocija zdravlja i prevencija bolesti na području četiri županije i šest gradova (Daruvar, Lipik, Novska, Virovitica, Grubišno Polje, Garešnica).

Naglasak je na najvećim zdravstvenim problemima stanovništva, pobolijevanja i smrtnosti povezanih s kroničnim nezaraznim bolestima, što se povezuje s nezdravim stilovima života. Stanovništvo u ruralnim sredinama u težem je položaju u odnosu na stanovništvo u gradovima i stoga ćemo ovim projektom nastojati doprijeti do njih i povećati razinu informiranosti o prevenciji bolesti i promociji zdravlja. Bolji pristup preventivnim programima i samostalna briga o zdravlju pridonijet će poboljšanju zdravstvene slike na tim područjima, posebno zdravlja djece i ranjivih skupina društva.

Projektom „Otvorimo vrata zdravlja“ utjecat ćemo na povećanje znanja i svijesti građana s područja četiri županije o važnosti promocije zdravlja i prevencije bolesti, a kroz aktivnosti na internetskom portalu „Vrata zdravlja“ i na području cijele RH. Navedeno ćemo ostvariti javnim akcijama mjerenja vrijednosti tlaka i šećera u Novskoj, Virovitici, Lipiku, Daruvaru, Garešnici i Grubišnom Polju. Cilj ovih akcija je povećati informiranost građana i svijest o važnosti aktivne brige o zdravlju.

Pokrenuli smo web portal: vratazdravlja.com, kojemu je cilj informirati mlade i potaknuti ih na aktivniju brigu o zdravlju. Stručnim predavanjima i izdavanjem brošure sa zdravim desertima te dijeljenjem istih u srednjim školama poticat ćemo zdravije prehrambene izbore i prezentirat ćemo kako ih realizirati. U aktivnost pisanja tekstova na portalu uključeni su stručnjaci raznih profila (nutricionisti, liječnici, fizioterapeuti) i volonteri.

Također planiramo ostvariti suradnje s zdravstvenim sektorom. Ukupan iznos EU potpore za projekt „Otvorimo vrata zdravlja“ iznosi 492.600,15 HRK. Trajanje projekta je 18 mjeseci (od 22. listopada 2019. do 21.travnja 2021.). 

Šta su najveći uspesi koje je Centar Krugovi ostvario u dosadašnjem radu?

Tihana: Najvećim uspjehom smatramo kontinuitet u radu i djelovanju. Tome svakako pridonose humanitarni projekti koji traju već niz godina, zahvaljujući ponajprije građanskoj solidarnosti. Jedan od tih programa je i već spomenuti program „I kuna je dovoljna“ realizacijom kojeg pomažemo onima koji su u nezavidnoj situaciji i ne mogu pokriti sve troškove liječenja. Velika je stvar biti dio te priče... Imati priliku pomoći. Uspjehom smatramo i projekte usmjerene djeci - osnovnoškolcima i njihovim roditeljima.

Petu godinu za redom provodimo aktivnosti za prevenciju nasilja među djecom, razvoja socijalnih vještina, edukacije za roditelje i stručnu službu, savjetovališta, grupe podrške... Osmislili smo i realizirali nekoliko kratkih animiranih filmova te razvili program produžene nastave u dvije škole - za djecu pripadnike nacionalnih manjina, s poteškoćama u učenju i ponašanju.

Tu je i grupa podške i savjetovalište za roditelje u procesu razvoda. Razvedenih osoba je sve više i smatramo da je roditeljima u tom periodu potrebna podrška zbog njih samih, ali i zbog toga da im pružimo podršku da budu dobri i surađujući roditelji za dobrobit svoje djece.

Ponosni smo na rezultate naših napora i činjenicu da smo odgovorili na potrebe svoje zajednice.

Šta mislite da izdvaja Centar u odnosu na druge organizacije u vašem okruženju?

Antonija: Široki spektar djelovanja je ono što nas definitivno razlikuje od drugih neprofitnih organizacija. Također je to i činjenica da svi mi zaposleni kontinuirano učimo i nastavljamo rasti zajedno s Krugovima, da svi volontiramo uz rad (volonterstvo je način života koji promičemo), da povezujemo generacije i nastojimo biti primjer i poticaj drugima.

Koji su najvažniji planovi i ciljevi koje planirate da ostvarite u budućnosti?

Tihana: Teško pitanje... Imamo puno ideja i želja. Moguće je da ćemo se odvažiti pokrenuti neki oblik socijalnog poduzetništva. Mlade na području Novog Zagreba treba uključiti i pokrenuti, omogućiti im prostor za druženje i pokretanje aktivnosti kojima bi doprinosili lokalnoj zajednici. Najviše ćemo se usmjeriti na te ciljeve, uz to uložiti napore za osiguranje većeg prostora za rad i djelovanje te proširiti naš stručni tim.