Novac je prikupljen putem prodaje posebnih majica sa suncokretima. Sa 3.000 prodatih majica, po ceni od 20 EUR, fondacija je obezbedila savremeni aparat za ranu detekciju leukemije odeljenju za pedijatriju Kliničkog centra Kosova.

Fondacija je osnovana u Albaniji, a nedavno je svoje aktivnosti proširila i na Kosovo. Njena misija je da pruža podršku deci sa različitim bolestima, prevashodno putem kreiranja boljih mogućnosti za lečenje u zemljama u kojima žive.

Kampanja koja je takođe sprovedena u Makedoniji, ove godine je pokrenuta na Kosovu, a uspešno je završena 31. oktobra. Njen cilj je bila kupovina medicinskog aparata za citometriju koji se koristi kod rane detekcije leukemije. Novac će se takođe iskoristiti da se kupe reagensi potrebni za izvođenje ove procedure, kao i treniranje osoblja bolnice.Test protočne citometrije kod leukemije može da pruži značajan uvid u to da li ćelije tumora sadrže normalnu količinu DNA, kao i relativnu brzinu rasta tumora. 

Sve veći broj dece na Kosovu ima leukemiju, što znači da je rana sve detekcija važnija. Zbog nedostatka potrebnih hemijskih reagensa, doktori na Kosovu su često primorani da krvne uzorke šalju u bolnice u Austriju na analizu.

Naravno, ove medicinske zalihe će biti potrebne i u budućnosti, ali je uspeh ove kampanje podigao svest javnosti o ovoj temi i svakako će pomoći slične inicijative u budućnosti.