Platforma Donacije.rs je za tri godine postojanja pomogla brojnim organizacijama da, uz podršku zajednice, prikupe sredstva za ostvarenje dobrih ciljeva i pokretanje pozitivnih promjena.

Udruženi možemo postići mnogo više, što smo i pokazali tokom COVID-19 krize.

Do sada su donatori u okviru 24 kampanje sa platforme Donacije.rs uspjeli da prikupe više od 16,1 miliona dinara tokom pandemije.

Organizacije od početka krize pružaju pomoć samohranim majkama, sugrađanima koji su ostali bez redovnih prihoda, zdravstvenim radnicima u cijeloj Srbiji, uličnim životinjama, kao i brojnim drugim grupama koje su najteže pogođene posljedicama pandemije.

Ukoliko i vaša organizacija, fondacija ili udruženje prepoznaje potrebe u svojoj zajednici koje su nastale kao posljedica trenutne krize, prijavite svoju ideju – naš prijavni formular za neprofitne organizacije je stalno otvoren.

U nastavku teksta pročitajte priče o najzapaženijim i najuspješnijim kampanjama tokom COVID-19 krize. Vjerujemo da će vas inspirisati da i sami pokrenete svoju kampanju i, uz podršku donatora, pomognete svojoj zajednici u borbi protiv posljedica COVID-19.

Kampanja hitne pomoći za Novi Pazar, Tutin i Sjenicu

Pandemija koronavirusa pokazala je da na krize reagujemo solidarno i udruženo, pružajući podršku tamo gdje je neophodna. Jedan od najboljih primjera za to je kampanja za pomoć Novom Pazaru, Sjenici i Tutinu, koja je na platformi Donacije.rs pokrenuta kada su ova tri grada postala žarišta epidemije.

Nakon što je situacija u ovim gradovima postala alarmantna, pokrenuta je kampanja pomoći. Za nešto više od dvije nedjelje, uz podršku 462 donatora, prikupljeno je više od 2,5 miliona dinara, od čega je 1,5 miliona prikupljeno samo u toku prva dva dana.

Zahvaljujući podršci brojnih građana, kompanija, organizacija, kao i Grupe 484 i norveške ambasade nabavljena je neophodna medicinska i zaštitna oprema, koja je zdravstvenim radnicima i oboljelima u ovim gradovima olakšala borbu protiv COVID-19.

Ogromna podrška zajednice za Kafe bar 16 – kafić koji zapošljava mlade iz Svratišta u Beogradu

U Beogradu već skoro tri godine radi jedan poseban kafić. Pored toga što je mjesto gdje se zabavljaju i uče, Kafe bar 16 ujedno upošljava preko 40 mladih koji žive u ekstremnom siromaštvu.

Kafe bar 16 osnovao je Centar za integraciju mladih, kako djeca, koja izađu iz Svratišta kada napune 16 godina, ne bi ponovo bila prepuštena sama sebi. Svratište već 16 godina radi sa djecom uzrasta od 5 do 15 godina koja žive i rade na ulici. Ova djeca mahom stanuju u neformalnim naseljima u Beogradu, u ekstremnom siromaštvu.

Pandemija koronavirusa zaustavila je svijet. Njene posljedice smo svi osjetili, a posebno je pogodila ranjive grupe među kojima su i djeca i mladi koji žive na ulici. S druge strane, Kafe bar 16 je kao ugostiteljski objekat među prvima osjetio ekonomske posljedice višestrukih zaključavanja. Postalo je neodrživo da se rad finansira iz prihoda kafića.

Kako bi se osigurao prihod kafića i njegov rad održao, CIM je na platformi Donacije.rs pokrenuo kampanju za prikupljanje sredstava. Najprije je kampanja imala cilj da se prikupi 600.000 dinara, što je brzo postignuto, pa je postavljen novi cilj od milion dinara. Ovaj iznos takođe je premašen za nešto više od dvije nedjelje.

Projekat su podržale i Grupa 484 i norveška ambasada, a ukupna prikupljena suma na kraju je iznosila 1.349.610 dinara.

Pored finansijske podrške, ova kampanja naišla je i na veliki odjek u zajednici i na podršku u vidu dijeljenja informacija i poziva na pomoć, čime joj je povećan domet. Ljudi iz javnog života u Srbiji dijelili su obavještenja na društvenim mrežama, a nije izostala ni medijska podrška, jer je veliki broj medija izvještavao kako o samoj kampanji, tako i o njenoj uspješnosti.

Džedajski pokret obezbijedio više od 15.000 maski za medicinske radnike na jugu Srbije

Da je sila zaista uz Džedajski pokret pokazalo se tokom kampanje #ZaštitiLice. Oni su prošle godine, uz podršku zajednice na Donacije.rs, uspjeli da sašiju i podijele 15.000 maski za medicinske radnike na jugu Srbije.

Početni plan bio je da naprave 1.000 maski, a pošto što su taj cilj ostvarili za nedjelju dana, nastavili su sa šivenjem, da bi na kraju u toku mjeseca podijelili ukupno 15.000 maski, prikupivši sredstva u iznosu od 814.256 dinara.

Zahvaljujući Neveni Kragić, inicijatorki kampanje, kao i vrijednim šnajderkama, te volonterima i volonterkama iz Džedajskog pokreta, maske su podijeljene u 11 gradova Srbije.

Maske su donirane i kliničkim centrima, domovima zdravlja, apotekama, udruženju NURDOR i građanima Kosovskog Pomoravlja.

Za ovu akciju Džedajski pokret iz Niša odlikovan je prošle godine, na svečanosti povodom Dana primirja u Prvom svjetskom ratu, srebrnom medaljom za zasluge Republike Srbije. Iz Džedajskog pokreta tada su izjavili da je ova medalja simbol svega humanog u nama, svih divnih ljudi koji su potpomogli ovu akciju – šnajdera, volontera, platforme Donacije.rs, saradničkih udruženja i donatora.

Obezbijeđena podrška za 20 radnika i radnica u kulturi

Fond solidarnosti nastao je kao odgovor radnika i radnica u kulturi na aktuelnu krizu izazvanu COVID-19, usljed koje je veliki broj njih ostao bez posla i sredstava za život.

Fond solidarnosti kulturnih radnika i radnica Srbije osnovali su Udruženje likovnih umetnika Srbije (ULUS), Savez udruženja likovnih umetnika Vojvodine (SULUV), Udruženje likovnih kritičara AICA Srbija, Stanica – Servis za savremeni ples, BAZAART i Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS).

Ovaj Fond namijenjen je svim umjetnicima i kulturnim radnicima koji su zbog pandemije ostali bez izvora prihoda. Takođe, pruža podršku i svima onima od čijeg rada zavisi kulturna i umjetnička produkcija, a nemaju nikakvih zagarantovanih radnih prava, poput statista, modela i tehničara.

Kroz Fond solidarnosti, uz podršku različitih donatora, obezbijeđena je pomoć od po 30.000 dinara za 150 umjetnika i radnika koji su ostali bez većeg dijela ili svih prihoda, a koji nisu bili obuhvaćeni drugim mjerama pomoći.

Međutim, pomoć je bila potrebna za daleko veći broj ljudi. Zbog toga je Fond na platformi Donacije.rs pokrenuo kampanju, kroz koju je obezbijeđena dodatna pomoć za još 20 radnika u kulturi.

Zahvaljujući podršci 104 donatora, u okviru kampanje prikupljeno je 763.577 dinara, pa je time obezbijeđena jednokratna pomoć najugroženijim radnicima u kulturi, ne bi li lakše prebrodili krizu.

Pokazali smo žrtvama trgovine ljudima da nisu same

Nekadašnje žrtve trgovine ljudima i njihove porodice zbog psiho-fizičkih posljedica eksploatacije, ali i društvene stigme, spadaju u jednu od socijalno i ekonomski najugroženijih kategorija.

COVID-19 pandemija je njihov položaj učinila još težim. Mnogi od njih bili su suočeni sa gubitkom posla, dok je eksploatacija usljed pandemije i zabrane kretanja postala manje vidljivom.

Zbog toga je ASTRA na našoj platformi Donacije.rs pokrenula kampanju za prikupljanje sredstava kako bi snabdjela porodice nekadašnjih žrtava trgovine ljudima paketima higijenskih sredstava i zaštitne opreme (maski, rukavica, itd.), a ukoliko te porodice uključuju i djecu školskog uzrasta, obezbijeđeni su i paketi školske opreme.

Zahvaljujući podršci 35 donatora, kao i donacijama norveške ambasade i Grupe 484, koje su duplirale svaku donaciju do iznosa od 235.000 dinara, cilj kampanje je za 42 dana premašen za 24%. To je još jedan dokaz kolika je snaga zajedništva i važnost međusobne podrške u kriznim situacijama.

Ovo su samo neke od brojnih priča o solidarnosti, udruženosti i podršci koje su se u prethodnih godinu dana desile zahvaljujući zajednici dobročinitelja na našoj platformi Donacije.rs.

Pored navedenog, ova zajednica obezbijedila je 1.500 paketa pomoći za beskućnike u Beogradu, hranu za mace i pse sa ulice, pomoć za životinje iz prihvatilišta u Beogradu i azila u Nišu, pakete pomoći za djecu iz 120 najugroženijih porodica i podršku za brojne druge grupe.

Ukoliko i sami imate ideju kako da svojoj zajednici pomognete u prevazilaženju posljedica pandemije koronavirusa, prijavite kampanju već danas. Podrška našeg stručnog fandrejzing tima vam je sve vrijeme na raspolaganju.

Malo je potrebno da biste u svojoj zajednici napravili značajne i važne promjene. Neka se i vaša priča nađe među našim uspješnim primjerima. Prijavite kampanju odmah i uvjerite se i sami kolika je snaga zajednice udružene oko istog cilja.