Kakva je bila uloga neprofitnog sektora u ublažavanju štetnih posljedica korona virusa i kako su izgledale aktivnosti neprofitnih organizacija širom Srbije tokom pandemije?

Građanske inicijative su tokom COVID-19 krize sprovele studiju gdje su prikupljale podatke o potrebama i izazovima neprofitnih organizacija i njihovih korisnika/ca. Analiza koja je obuhvatila 145 organizacija, najvećim dijelom iz Beograda, ali i iz drugih dijelova Srbije, pokazuje da su najčešće aktivnosti civilnog društva bile pružanje humanitarne pomoći, monitoring aktivnosti institucija, psihosocijalna podrška, informisanje i zagovaranje hitnih izmjena propisa koji se primjenjuju u vezi sa krizom.

Veliki broj aktivnosti koje su neprofitne organizacije u Srbiji sprovodile tokom COVID-19 pandemije u prošloj godini, kao što su pružanje pravne pomoći, psihosocijalna podrška i edukacija, sprovođen je preko interneta.

Još jedan od zaključaka do kojih su Građanske inicijative došle u okviru ovog istraživanja jeste i da su tokom pandemije organizacije civilnog društva preuzele ulogu države u obezbjeđivanju neophodne podrške najugroženijim društvenim grupama.

Više podataka o ovoj studiji možete saznati kroz video u kome Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa, govori o aktivnostima i postignućima neprofitnih organizacija u Srbiji tokom pandemije, ali i izazovima sa kojima su se organizacije svakodnevno suočavale.

Jedan dio studije odnosi se na donacije i davanja za ublažavanje štetnih posljedica korona virusa u Srbiji. Građani, kompanije i neprofitne organizacije pokazali su solidarnost i raznim donacijama podržali zajednicu u borbi protiv COVID-19. Prema podacima našeg istraživanja, gotovo polovina svih dobrotvornih davanja bila je namijenjena za nabavku medicinske opreme, a najveći donator bio je poslovni sektor.

Više o ovoj, kao i o drugim temama koje se tiču funkcionisanja i aktivnosti neprofitnog sektora u Srbiji, saznaćete ako pogledate dva videa iz serijala „Srbija u doba korone – činjenice i dostignuća“, u kojima Bojana Selaković, programska direktorka Građanskih inicijativa, govori o ulozi neprofitnog sektora u periodu pandemije.

 

 

„Srbija u doba korone – činjenice i dostignuća“ projekat je koji sprovodi Evropski pokret u Srbiji u partnerstvu sa Novinskom agencijom Beta i uz podršku Ministarstva spoljnih poslova Savezne Republike Njemačke.