„Argonauta” je udruga, koja se bavi zaštitom i istraživanjem prirode i edukacijom lokalne zajednice na temu održivog razvoja.

Sanja Kovačev, izvršna direktorica i voditeljica programa za zaštitu kulturne baštine, Ivana Marin, voditeljica programa za zaštitu prirode i okoliša i Carla Radnić, stručna suradnica u programu zaštite kulturne baštine otkrile su nam na koji način Agronauta doprinosi održivom razvoju zajednice kroz očuvanje i promociju baštine i radi na podsticanju građanskog aktivizma i međusektorske suradnje, kao i na razvoju socijalnog preduzetništva.

Kako je nastala Udruga „Argonauta”? Sa kojom idejom je sve počelo, kako se razvijala vaša misija?

Sanja: „Argonautu” je 2005. godine osnovala grupa murterskih entuzijasta kao odgovor na rastuću potrebu za organizacijom civilnog društva, koja bi se brinula o zaštiti prirode i okoliša otoka Murtera i njegovog šireg područja. Kroz svoje dosadašnje djelovanje udruga „Argonauta” pokazala se kao aktivni sudionik u otkrivanju, zaštiti i promociji zakopanog blaga bogate kulturno povijesne i prirodne baštine te stvaranju novih vrijednosti.

Danas je „Argonauta” prisutna na lokalnoj i regionalnoj razini s misijom doprinosa održivom razvoju zajednice kroz očuvanje i valorizaciju baštine, poticanje građanskog aktivizma (osobito mladih) i međusektorske suradnje te razvoj socijalnog poduzetništva.

Koja je bila Vaša lična motivacija za rad u neprofitnom sektoru?

Sanja: Još za vrijeme studija, razmišljala sam o tome kako bi bilo odlično raditi u udruzi, s obzirom da udruge imaju širok spektar djelovanja i možete se iskušati u radu na različitim područjima. Kroz brojne seminarske i istraživačke radove, istraživala sam otok Murter iz različitih perspektiva. Kroz analizu prirodnih i kulturnih osobitosti otoka Murtera, shvatila sam da je naš otok i njegova okolica zaista jedinstven sa svim prirodnim i baštinskim ljepotama, ali da je malo toga poznato javnosti, valorizirano i prezentirano javnosti. Često sam kroz istraživanja dolazila do rada udruge „Argonauta” koja se upravo bavi temama koje su me zanimale. Kada je došlo vrijeme za traženje zaposlenja, natječaj za stručno osposobljavanje objavila je udruga „Argonauta“ te sam tu priliku bez razmišljanja iskoristila.

Ivana: Oduvijek sam bila uključena u život zajednice i privlačilo me sve što pomaže ljudima te doprinosi razvitku društva i zajednice. Nakon fakulteta, „Argonauta“ se pokazala kao odlična organizacija koja mi pruža spoj stručnog znanja te rada na projektima koji doprinose razvoju zajednice, koji educiraju ljude, donose neke inovacije i promjene. U neprofitnom sektoru postoji jedna "sloboda" da se društvo poboljša i to je ono što mi se sviđa i gdje želim koristiti svoju kreativnost, vrijeme i energiju.

Carla: Motivacija: svoju strast za kreativnost i inovativnost pokušati prenijeti kao suradnica za kulturnu baštinu. Volim raditi s mladima i doprinositi pozitivnim promjenama u društvu.

Na koji način Udruga „Argonauta” doprinosi razvoju filantropije u Hrvatskoj?

Sanja: Aktivnostima usmjerenim ka očuvanju prirodne baštine lokalne zajednice, smanjenju onečišćenja morskog i kopnenog okoliša doprinosi se unapređenju kvalitete života lokalne zajednice, turista i posjetitelja otoka Murtera.

Nadalje, očuvanjem i valorizacijom kulturne baštine ostvaruje se korak ka stvaranju identiteta zajednice i povećanju osjećaja osobne vrijednosti zbog stvaranja veze s kulturnim nasljeđem.

Sve aktivnosti udruge usmjerene su na bolji i kvalitetniji život lokalne zajednice, a promocijom voluntarizma kroz rad u području volonterastva (nacionalnog i međunarodnog) i promicanja aktivnosti mladih potiče se na volonterstvo kao kvaliteta pojedinca koja doprinosi općem dobru u različitim segmentima života.

U naše aktivnosti uključujemo i osjetljive skupine korisnika, djecu s poteškoćama u razvoju i na taj način također nastojimo osvijestiti lokalnu zajednicu o važnosti međusobne empatije i pomoći marginaliziranim skupinama korisnika.

Ivana: Kroz razne projekte, udruga „Argonauta” promovira volonterizam i okuplja volontere iz cijeloga svijeta kako bi se educirali o raznim temama i dali svoj doprinos zajednici. U svojim aktivnostima, promoviramo solidarnost i uključujemo marginalizirane grupe djece, mladih i odraslih.

Kroz projekt Kornati - važno je o moru znati, već 5 godina spajamo korisnike Centra za odgoj i obrazovanje "Šubićevac" i udruge "Kamenčić" s djecom iz osnovnih i srednjih škola na jednodnevnom izletu u Kornate.

Kroz edukaciju i cjelodnevno druženje, potičemo suradnju, zajednički rad kako bi shvatili koliko smo slični, a opet unikatni i kako svatko od nas može pridonijeti na svoj način.

Kroz projekt Dry stone wall extravaganza, korisnici Centra za odgoj i obrazovanje "Šubićevac" zajedno s međunarodnim volonterima sudjeluju u kreativnim radionicama koje pridonose arheološkom nalazištu Colentum u Murteru.

Carla: Udruga „Argonauta” ima važnu zadaću – prenositi znanje, vještine i ideje na mlade generacije. Prenijeti im ljubav prema prirodi i baštini, uz naglasak na međusobno poštivanje i suradnju.

Da li uključujete zajednicu u svoj rad, na koji način i šta vam to donosi?

Sanja: Lokalna zajednica, njeni problemi i kvalitete su uz bogatu kulturnu i prirodnu baštinu našeg kraja osnovna inspiracija većine naših projekata. Osim kroz članstvo u našoj udruzi, tražimo aktivno sudjelovanje članova društva putem društvenih mreža, direktnog i neposrednog kontakta. Jedan primjer sudjelovanja zajednice u našem radu je i postavljanje takozvane „Grintalice“ (grintati je dalmatinski izraz za prigovarati) na nekoliko mjesta u lokalnoj zajednici, kutije koja je pozivala lokalno stanovništvo da izraze svoje nezadovoljstvo u raznim aspektima života lokalne zajednice, a koje bi mi kao udruga kroz naše projekte mogli pokušati riješiti. S obzirom da je naša lokalna zajednica mala i dosta zatvorena, izražavanje stavova na ovaj anonimni način pokazalo se kao uspješno.

Nadalje, velik broj naših aktivnosti usmjeren je na djecu i mlade, tako dosta surađujemo sa vrtićima s otoka Murtera kao i sa školama u lokalnoj zajednici ali i šire. Primjerice, trenutno nam je aktualan projekt „Plava Eko-patrola“ kojim smo prvotno educirali nastavnike o održivom razvoju i neformalnim metodama obrazovanja, a potom kroz edukativne radionice skupini od 140 djece naše županije nastojimo približiti teme iz područja održivog razvoja. Nismo zaboravili ni osjetljive skupine korisnika, koje često nastojimo uključiti u naše aktivnosti (kreativne radionice, edukativni izleti…).

Kroz brojne projekte nastojimo također potaknuti pojedince, ali i druge dionike civilnog društva na veću aktivnost, organizaciju djelovanja i doprinos lokalnoj zajednici te svoj osobni napredak. Brojna partnerstva na projektima osiguravaju nam također konstantno sudjelovanje zajednice u našem radu direktno kroz partnerske odnose i indirektno kroz svakodnevnu komunikaciju (lokalne samouprave, javne ustanove, udruge, fakulteti, škole, vrtići…).

Ivana: Sve aktivnosti „Argonaute” se tiču i lokalne zajednice. Kroz svoj rad, „Argonauta” je uvelike doprinijela obnovi i valorizaciji arheološkog lokaliteta "Colentum", obnovi Edukacijskog centra za održivi razvoj otoka i priobalja Šibensko-kninske županije, otvorenju Zbirke Marka Mudronje Repca, edukaciji djece o prirodnoj i kulturnoj baštini te održivom razvoju, ponudi ljetnih aktivnosti kroz bogat edukativni program, čišći okoliš kroz razne akcije čišćenja itd.

Carla: Zajednica je uključena u sve aspekte rada udruge, bilo to direktno putem radionica i manifestacija ili putem promocije i dizanja kvalitete života lokalne zajednice preko raznih projekata i programa. Bitno je osvijestiti lokalno stanovništvo o dobrobitima brige za okoliš i kulturnu baštinu, tako zajedno radimo na očuvanju vrijednosti naše zajednice i šire.

Kako se finansira Udruga „Argonauta”, sa kojim različitim tipovima donatora sarađujete i na koji način?

Sanja: Udruga „Argonauta” financira se kroz donacije različitih nacionalnih i međunarodnih fondova. Već 8 godina udruga „Argonauta” financira se kroz Erasmus+ program provodeći razmjene mladih, volonterske službe i treninge.

Nadalje, udruga je tri puta ostvarila trogodišnju potporu Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva, što je vrlo važan izvor s obzirom da osigurava stabilnost poslovanja udruge. Udruga se prijavljuje na natječaje o okviru EU programa, a neki od donatora su Europski socijalni program, Švicarsko- hrvatski program suradnje, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU. Projekti ostvareni u okviru navedenih donatora vrlo su važni za financijsko poslovanje udruge, ali i za razvoj kapaciteta zaposlenika i usavršavanje u različitim područjima rada na projektima: financije, menadžment, koordinacija aktivnosti, planiranje, komunikacijske i prezentacijske vještine, marketing i promocija itd.

Nadalje, udruga ostvaruje redovitu potporu na godišnjoj razini od Općina Murter- Kornati i Tisno, kao i od Šibensko-kninske županije. Ostali donatori na nacionalnoj razini su ministarstva, javne ustanove, poduzeća i udruženja.

Da li sarađujete sa drugim organizacijama civilnog društva, kojim i na koji način?

Sanja: Surađujemo s drugim organizacijama civilnog društva u našoj lokalnoj zajednici, ali i šire. Kroz projekt „Plave Eko-patrole“ uredit ćemo prostor Edukacijskog centra za održivi razvoj otoka koji će imati karakter co-working prostora, tj. i drugim udrugama s našeg područja bit će omogućeno korištenje ovog prostora za održavanje aktivnosti njihovih udruga, sastanaka i sl.te na taj način direktno potičemo njihov razvoj.

Na „Plavom projektu“ surađivali smo s udrugom Morski obrazovni centar iz Pule u svrhu razvoja društveno korisnih projekata koji za cilj imaju podići razinu svijesti o stanju morskog okoliša i ukazati na zaštitu morskih kornjača i dupina.

Nadalje, s udrugama s otoka Murtera sudjelujemo u organizaciji i provedbi manifestacija i aktivnosti koje doprinose društvenom razvoju zajednice (npr. volonterske akcije čišćenja, Dani latinskog idra, Murterski pir, Noć Colentuma, Advent u Murteru…).

Surađujemo s udrugom „Kamenčići“ na provedbi radionica prilagođenih djeci s poteškoćama u razvoju, udrugom “Mladi u EU” na području promicanja i organizacije voluntarizma, udrugom “Prijatelji Europe” na organizaciji manifestacija itd.

Otvoreni smo za suradnju sa svim udrugama i pojedincima čije se djelovanje uklapa u ciljeve, viziju i misiju naše udruge.

Ivana: Kroz projekte i razne projektne aktivnosti, surađujemo s udrugama koje se bave različitim aktivnostima: zaštitom prirode, volonterizmom, očivanjem kulturne baštine na narodnoj i međunarodnoj razini.

Carla: Suradnje imamo s lokalnim udrugama, meštrima, graditeljima, učiteljima i dr. Nastojimo u svaki projekt uključiti što više ljudi iz lokalne zajednice te im ovim putem također pomoći financijski i poslovno.

Volonteri su jedan od značajnih resursa vaše udruge. Na koji način dolazite do volontera i kakvu ulogu oni imaju u radu udruge?

Sanja: Volonteri su vrlo značajni u radu naše udruge, a posebice to vrijedi za međunarodne volontere koje već devetu godinu za redom provodimo kroz natječaje Erasmus+ programa i Europske volonterske službe (EVS). Dugoročni volonteri (6-12 mjeseci) svakodnevno su s nama u uredu i pomažu nam u svim redovnim aktivnostima udruge, dok su kratkoročni volonteri (2 tjedna do mjesec dana) usmjereni pretežito na ispunjenje jednog cilja.

Kroz projekt dugoročne volonterske službe u našoj udruzi je prošlo više od 15 volontera, a kratkoročnu službu „odradilo“ je oko 80 volontera. Svi oni dali su svoj doprinos u razvoju naše udruge ovisno o svojim znanjima, vještinama i karakteru.

Lokalne volontere uglavnom okupljamo kroz povremene volonterske akcije, a također, pojedinci iz lokalne zajednice volontiraju na mjestu „mentora“ EVS volonterima, tako da se na neki način volonterske priče isprepliću na lokalnoj i međunarodnoj razini.

Postoje slučajevi kada nam se jave mladi nezaposleni pojedinci iz lokalne zajednice sa željom za stjecanjem iskustva u radu civilnog sektora kroz volontiranje, u tom slučaju nastojimo pružiti priliku za volontiranje i osmislimo zadatak u skladu s trenutnim potrebama udruge i znanjima i vještinama volontera.

Ivana: Kroz Erasmus + projekte dolazimo do dugoročnih i kratkoročnih volontera, ali za razne akcije čišćenja, organizacije nekih manifestacija priključuju nam se i lokalni volonteri do kojih dolazimo promocijom događanja.

Osim toga, naše aktivnosti su prepoznale neke firme ili organizacije koje nam se jave da bi dali svoj doprinos zaštiti prirode te organiziramo razne akcije čišćenja.

Carla: Volonteri su bitan kotač u našoj udruzi. Putem različitih projekata u udruzi je radilo više od stotinu volontera koji su značajno doprinijeli radu udruge. Osim golim okom vidljivih promjena na arheološkom nalazištu Colentum, pomažu nam s novim idejama, pripremom i implementacijom raznih radionica i sadržaja, kao i s objavama na webu i društvenim mrežama.

Do volontera dolazimo najčešće putem javnih poziva na projekte i preko partnerskih organizacija.

Šta su najveći uspesi koje je Udruga „Argonauta” ostvarila u dosadašnjem radu, a šta tek želite da ostvarite?

Sanja: Uskoro naša udruga slavi 15 godina postojanja, i moglo bi se reći da je naš uspjeh najviše u tome što je naš rad na području održivog razvoja, očuvanja prirodne i kulturne baštine prepoznat ne samo u lokalnoj zajednici nego i šire. Vrlo nam je važno da su provedeni projekti i aktivnosti ostavili traga među našim korisnicima. Primjerice, značajno je napomenuti kako smo kroz promicanje akcije sakupljanja papira „odgojili“ cijelu generaciju djece (od kojih neka već imaju djecu) kojima smo „usadili“ dobre navike sakupljanja papira, razvrstavanja otpada i sl.

Također, često čujemo kako su djeca koja pohađaju naše radionice upozorila roditelje kada su krivo postupili prilikom odlaganja otpada, bude smiješnih situacija, ali zapravo vidimo da su djeca ipak nešto pozitivno ponijela s naših radionica i da će, nadamo se, znanje prenositi. Rad s djecom i mladima nam je uistinu važan, jer smatramo da su to mali koraci koji će promijeniti svijet.

Također, ne smijemo izostaviti ni činjenicu da je udruga svih ovih 15 godina opstala i financijski i uspjela održati zaposlene, od kojih neki broje i 10 godina radnog staža u udruzi. Smatramo da je to velika i značajna stavka za malu udrugu poput naše.

Šta su najveći izazovi sa kojima se susrećete u radu i na koji način ih prevazilazite?

Sanja: Jedan od najvećih izazova naše udruge trenutno je kao i kod većine poslodavaca našeg prostora- zaposlenici. Posao u civilnom sektoru u jednu je ruku dosta nezahvalan – zahtjeva fleksibilnost, timski rad, prilagodljivost projektu i aktivnosti, istovremeno pisanje, provođenje i izvještavanje projekta (više njih), sudjelovanje u svim aktivnostima udruge (npr. u jednom tjednu smo i čistači okoliša, i PR za projekt na kick off konferenciji projekta), nestabilnost po pitanju plaće i sl.

S druge strane, posao u udruzi pruža pojedincu slobodu, predočavanje vlastitih snova u stvarnost kroz projekte, putovanje, suradnju s raznim dionicima i korisnicima, obilje iskustava i poznanstava te nas obogaćuje profesionalno i osobno. Danas, kada je na tržištu rada velika potražnja za radnom snagom, mnogi mladi se radije odlučuju za bolje plaćena i sigurna zanimanja, a kod nas i sezonski rad u turizmu, jer računaju da im se to više isplati. Kada pronađemo novog zaposlenika, dosta vremena je potrebno dok „pohvata“ sve konce, nauči se „multitaskingu“, a onda treba trčati za projektima kako bismo uspjeli održati to radno mjesto. Povezano sa zaposlenicima, nameću se drugi izazovi, istupi po pitanju razvoja udruge u području socijalnog poduzetništva i vođenja većih projekata, koji će osigurati veći stabilnost i sigurnost rada u udruzi.

Ivana: Nedovoljan kapacitet djelatnika, posjećenost događanja...

Carla: Najveći izazovi su smišljanje novih edukativnih i zabavnih sadržaja te njihova implementacija u skladu s dostupnim sredstvima. Ključ uspjeha je često u pronalaženju kompromisa.

Ono po čemu je udruga prepoznatljiva su i edukacijski programi. Recite nam nešto više o tome.

Sanja: Edukacijski programi dio su skoro svakog većeg projekta naše udruge. Naši najmlađi korisnici nam stižu u ljetnim mjesecima, kada održavamo program za djecu od 5-8 godina. Prošle godine program se zvao „Plava srijeda“ i educirao je najmlađe o životu u moru.

Zatim, kroz godinu provodimo brojne radionice i aktivnosti u vrtićima i školama otoka Murtera i Šibensko- kninske župnanije. Primjerice, kroz donaciju Općine Tisno održali smo ciklus radionica na temu plastičnog otpada i kako ga reducirati te zamjenili jednokratne plastične čaše čašama od bambusa, kroz projekt „Kornati- važno je o moru znati 5“ održali smo predstave „More je živo!“ koje prikazuju put ribice Dobrice morskim dubinama u potrazi za crvenim koraljima itd.

S višim razredima osnovne škole provodimo „Plavu Eko-patrolu“ o kojoj je bilo riječi u prethodnim pitanjima, a također, surađujemo i sa srednjim školama te fakultetima („Plavi projekt“). Od ove godine smo kroz projekt „Plave Eko-patrole“ educirali i nastavnike osnovnih škola o održivom razvoju, te na taj način proširili djelovanje naših edukacijskih programa na nove korisnike.

Svi edukacijski programi jako su nam važni kako bismo ostvarili što veći broj osvještenih pojedinaca i konačno društvo koje zajedno cilja ka održivom razvoju.

Ivana: „Argonauta” nudi čitav niz edukacije za razne dobne skupine. Svako ljeto organiziramo edukativni ljetni program gdje djeca uče o kulturi u Murteru, reciklaži, bogatstvu mora i prirode te njezinoj zaštiti.

U tijeku je i projekt Plava Eko-patrola kojim se 140 djece iz 7 osnovnih škola s područja Šibensko-kninske županije educira o održivom razvoju i to kroz neformalne metode učenja. Nudimo i edukativne posjete Zbirci Marka Mudronje Repca te arheološkog lokaliteta "Colentum".

Kroz razne razmjene mladih, seminare, treninge i radionice, educiramo o raznim temama koje se prvenstveno tiču zaštite okoliša i kulturne baštine te održivog razvoja.

Carla: Edukacijom, osobito mladih, promoviramo važnost zaštite naše prirodne i kulturne baštine, potičemo kreativnost i razmišljanje o bitnim aspektima života na planeti koju ostavljamo budućim generacijama s ciljem očuvanja iste.

Šta mislite da izdvaja Udrugu „Argonauta” u odnosu na druge organizacije u vašem okruženju?

Sanja: U našem okruženju jedna smo od rijetkih profesionalnih organizacija civilnog društva sa stalnim i povremenim zaposlenicima. Također, često smo pioniri u različitim aktivnostima, primjerice međunarodna volonterska služba, rad na području valorizacije arheološkog lokaliteta Colentum, identifikacija i valorizacija atraktivnih prirodnih i kulturnih znamenitosti i sl.

Nadalje, nismo udruga koja je specijalizirana samo za jednu granu znanosti i sl, pa se u našoj udruzi može pronaći cijela lepeza zaposlenika: od informatičara, do biologa i ekologa mora, ekonomista i kipara, te smatramo da upravo to ispreplitanje različitih znanja i vještina daje posebnu vrijednost svim našim aktivnostima.

Ivana: U edukaciji primjenjujemo neformalne metode učenja koje još uvijek nisu toliko zastupljene i uvijek izazivaju oduševljenje korisnika. Inovativni smo, kreativni, mladi, tolerantni i imamo želju i volju za suradnjom i nepokolebljivo vjerujemo da svojim radom možemo učiniti nešto za ljude i ovaj svijet.

Carla: Udrugu Argonauta izdvaja količina aktivnosti koje provodimo konstantno, razni projekti i prijave za natječaje, mnoge suradnje, lokalne i međunarodne te promoviranje volonterstva i programa EU u lokalnoj zajednici i šire.