Ispuni anketu o upotrebi tehnoloških rješenja u radu neprofitnih organizacija i nezavisnih medija i pomozi saznamo kakvo je trenutno stanje, kao i koje su potrebe neprofitnih organizacija i nezavisnih medija da bi uz korišćenje tehnoloških rješenja unaprijedile svoj rad. 

Rezultati ankete će nam pomoći da bolje razumijemo prepreke s kojima se susrećete u korištenju tehnoloških rješenja i da ih na najbolji način predstavimo donatorima koji bi mogli pomoći u prevladavanju nekih od izazova. Zato su nam svi odgovori izuzetno važni i jako nam je važno da u pitanjima odgovoriš na što više opcija. 

Vrijeme potrebno za popunjavanje ovog upitnika je manje od 10 minuta. Ispuni upitnik najkasnije do 6. maja. 

Ukoliko se sjećaš učešća u sličnom istraživanju, to je zato što je ovo drugi talas istraživanja koje je rađeno prije dvije godine, kada smo na osnovu prikupljenih podataka stekli uvid u tehnološke potrebe neprofitnih organizacija širom regije. Sada želimo vidjeti u kojoj mjeri se situacija promijenila i kako možemo pomoći neprofitnim organizacijama i nezavisnim medijima da odgovore na trenutne potrebe.