Udruženje Sunce se već 25 godina bori za bolji i kvalitetniji život osoba sa invaliditetom, kroz dnevno zbrinjavanje, stanovanje uz podršku, zapošljavanje, i zagovaranje za bolja sistemska rešenja za osobe sa invaliditetom.

Kako izgleda direktna podrška osobama sa invaliditetom, a kako borba protiv diskriminacije i za inkluziju, šta su najveće pobede do kojih su do sada došli, a šta je ono što tek žele da postignu ispričala nam je Rahima Balta iz udruženja Sunce.

Kako je nastalo Udruženje Sunce? Sa kojom idejom je sve počelo, kako se razvijala vaša misija?

Rahima: Udruženje je osnovano u augustu 1998. godine pod nazivom Udruženje građana, roditelja i prijatelja osoba ometenih u psihofizičkom razvoju. Tada je brojalo 40 članova i osnivača (roditelji i nastavnici djece s poteškoćama). Prostorije udruženja su bile u jednoj od učionica centra „Los Rosales“, tada je osnovana  radionica pod nazivom „Maslačak“. Sve aktivnosti su bile usmjerene u jačanje radionice i kad je ona sama postala dovoljno jaka, interes za rad udruženja jenjava i pada u sjenu.

U aprilu 2002. godine, na inicijativu roditelja djece s poteškoćama u razvoju, stari naziv udruženja se skraćuje, i udruženju se daje ime: Udruženje roditelja i prijatelja osoba sa posebnim potrebama „Sunce“ Mostar. Ciljevi su ostali isti, samo se rukovodstvo mijenjalo.

2004. godine udruženje uz podršku grada  Mostara dobilo prostor na korištenje, a uz pomoć Svjetske banke, oprema prostor, gdje je i sjedište udruženja - adresa Južni logor bb.

Od tad pa na ovamo udruženje provodi mnogo projekata, koji unapređuju kvalitet života osoba sa teškoćama i broji 120 članova.

Koja je bila Vaša lična motivacija za rad u neprofitnom sektoru?

Rahima: Moja lična motivacija za radu u udruženju je bila pije svega upoznavanje i rad sa osobama koje imaju neku poteškoću u razvoju. Rad u takvom okruženju je bio prije svega jedan veliki izazov. Iako sam prvobitno bila angažovana kao sekretar, prihvatila sam se i poslova odgojatelja. Pomjerajući svoje granice, pomjerala sam i granice drugih.

Motivirana sam svaki put kad vidim napredak, od promjene ponašanja nekih od korisnika do aktivnog učestvovanja u skoro svom aktovnostima i izazovima koji im se postave. Svaka promijena na bolje mi je veliki motiv da idem dalje.

Kako se finansira Udruženje Sunce? Sa kojim različitim tipovima donatora sarađujete i na koji način?  Na koje sve načine oni koji to žele mogu podržati rad organizacije?

Rahima: Udruženje se od svog osnivanja pa do danas finansira kroz projekte i donacije građana. Sarađuje sa odgovornim preduzećima i pojedincima, donatorima, te aplicira na vladine javne pozive, kao i pozive međunarodnih organizacija.

Na koje aktivnosti ste trenutno najviše fokusirani? Koji su najvažniji planovi i ciljevi koje planirate da realizujete u budućnosti?

Rahima: Naš fokus je osnaživanje osoba s invaliditetom, kroz socijalnu uslugu „dnevni boravak“ korisnici se upoznaju i riješavaju svakodnevne životne situacije od kuhanja, peglanja, nabavke osnovnih životnih potrepština, higijene tijela i podrška porodicama osoba s invaliditetom. Pripremamo ih za samostalan život, život dostojan čovjeka. Svakodnevno su uključeni u kreativne i edukativne radionice. Svoje radove (izradu nakita, slika, dekupaž predmeta) pezentuju i izlažu u kiosku udruženja, na sajmovima, manifestacijama... Planovi za budućnost proširenje usluge „samostalno stanovanje za osobe s intelektualnim teškoćama (OSIT)”, usluge „Kratki predah za roditelje, pokretanje ogranka za pružanje psihološke podrške kako korisnicima tako i roditeljima, osnaživanje i uključivanje roditelja u rad centra.

Na koje sve načine uključujete zajednicu u svoj rad i šta vam to donosi?

Rahima: Kroz projekte „Imaš izbor, budi svoj“ i „Izaberi bolje“ nastojimo oživiti i živiti inkluziju, pokazati i prezentovati rad udruženja, uključiti i osvjestiti što više  mladih osoba o potrebama, mogućnostima  I pravima  osoba s invaliditetom, razvijati volonterizam 

Da li sarađujete sa drugim neprofitnim organizacijama, udruženjima i fondacijama, kojim i na koji način?

Rahima:  Udruženje Sunce je članica Federalnog saveza „Sumero”, članica  i suosnivač  koalicije  OOSI u HNK „Zajedno smo jači“, mreže „Snažniji glas za djecu”, mreže „Partnerstvo za zdravlje”, mreže „Pravo na lijek” i to je jedini način da se promjene stvari na bolje, sinergijom!

Na koje načine Udruženje Sunce doprinosi razvoju filantropije u svojoj zajednici?

Rahima: Promocijom sposobnosti OSI, jačanjem svijesti zajednice, razvija se empatija i filantropija prema OSI koje zaslužuju da budu ravnopravni građani zajednice.

Šta su najveći izazovi sa kojima se suočavate u radu?

Rahima: Najveći izazovi s kojim se susrećemo su nerazumijevanje vlasti u smislu potrebnih usluga za OSI, nedostatak finansijskih sredstava, ljudskih resursa čiji rad adekvatno ne možemo platiti.

Šta su najveći uspesi koje je udruženje ostvarilo u dosadašnjem radu, a šta je ono što tek želite da postignete?

Rahima: Najveći uspjesi:

  • Podrška u samostalnom življenju, otvorena prva stambena zajednica za OSIT u Mostaru, 2011. godine, još uvijek se održava bez sistemske podrške,
  • Osnaženi mladići i djevojke o svojim pravima,
  • Podrška djevojci u invalidskim kolicima, da završi osnovnu i srednju školu, da pokrene obrt
  • Jednog korisnika koji je bio anksiozan i u strašnoj depresiji, uspjeli smo animirati, socijalizirati i sada je najglasniji i uključen u sve aktivnosti,
  • Centar za dnevni boravak djeluje od 2004 godine uz veliki entuzijazam i podršku dobrih ljudi.

    Želimo:

  • Otvoriti nove stambene zajednice,
  • Proširiti broj usluga koje za OSI i porodice OSI (njegovateljstvo, Kratki predah roditeljima, kontinuirana psihološka podrška, rehabilitacija)…