Udruženje „Okular“ već 5 godina radi na jačanju društvenog aktivizma dece i mladih i unapređenju kvaliteta života u lokalnoj zajednici i šire, kroz bavljenje istraživanjima i implementaciju projekata i druge aktivnosti koje za osnov imaju edukaciju, obrazovanje, ljudska prava, obrazovnu i socijalnu inkuziju, društveni aktivizam i volonterizam.

Aleksandra Milutinović, projektna menadžerka u „Okularu“, Suzana Gajić Jovanović, suosnivačica udruženja, Anica Stamenković, vršnjačka edukatorka i Stefan Maksimović, vršnjački edukator, otkrili su nam kako „Okular“ unosi pozitivne promene u svoju zajednicu, kroz edukaciju, obrazovanje, obrazovnu i socijalnu inkuziju, društveni aktivizam i volonterizam.

Kako je nastalo Udruženje „Okular“? Sa kojom idejom je sve počelo, kako se razvijala vaša misija?

Aleksandra: Udruženje „Okular“ je nastalo 14.1.2015. godine tako što smo se „profesionalno“ prepoznale i udružile, do tada smo više godina radile kao volonterke, saradnice ili koordinatorke projekata drugih udruženja/fondacija.

Za pet godina „porasle smo“ iz malog lokalnog udruženja do udruženja za decu i mlade koje okuplja veliki broj (više desetina) aktivnih korisnika/ca, koje je iniciralo izgradnju u Ćićevcu prvog Unicefovog inkluzivnog igrališta za decu u Srbiji, koje ima funkcionalan i atraktivan prostor u centru Ćićevca – Inkluzivnu kuću za decu i mlade i promoviše promoviše inkluziju i različitost na najlepše načine.

Koja je bila Vaša lična motivacija za rad u neprofitnom sektoru?

Anica: Volim da se družim sa ljudima, da volontiram, pomažem, upoznajem nove ljude, da učim, napredujem i razvijam se na svim poljima ličnog razvoja.

Stefan: Uživam u radu sa decom i mladima gde stičem nova prijateljstva i iskustva, i iako sam po struci ekonomista, svoju sferu interesovanja našao sam u radu sa decom na radionicama Okulara.

Aleksandra: Raditi u neprofitnom sektoru vrlo je plemenito, opuštajuće i zabavno. Najviše volim da se družim sa decom i mladima i mislim da je to posao iz mojih snova. Drago mi je što sam uspela da pronađem veliki broj kvalitetnih saputnika/ca i na taj način dobijem svoju drugu porodicu jer je zabava uvek zanimljivija i veselija u timu.

Suzana: Motivacija se kod mene rodila pre više od 10 godina kada sam prvi put postala društveno aktivna kroz volontiranje u tadašnjem “Volonterskom centru” u NIšu. Smatram da svako ko dozvoli sebi da iskusi duh i lepotu volontiranja I aktivizma, otkriva jedan novi način života, prepun novih iskustava, znanja, poznanstava, solidarnosti i radosti i da zauvek ostaje u tome. Pošto mi je sve to jako nedostajalo po završetku studija i povratku u Ćićevac, udružila sam se sa Aleksandrom i dodale smo Ćićevcu ono što je nedostajalo!

Koliko je COVID-19 kriza uticala na aktivnosti udruženja, na koji način se promenio način na koji funkcionišete? Na šta ste bili najviše fokusirani u prethodnom periodu?

Aleksandra: Mislim da nije mnogo uticala jer smo se vrlo brzo prilagodili/e online aktivnostima. Čak smatram da smo proširili/e vidike i da je sada mnogo zabavnije jer uvek imamo alternativu i ništa ne otkazujemo, ako ne može uživo u prostoru, može „preko žice i kamere.“

Suzana: Rešile smo da iz ove krize izađemo bogatije i nove okolnosti iskoristile za traženje novih prilika I učenje novih veština. To je dovelo do toga da nastavimo sa aktivnim radom, da naučimo niz različitih alata i veština za bavljenje aktivizmom u online prostoru i da steknemo nove korisnike/ce I saradnike/ce i to ne samo iz našeg okruženja, već širom Srbije i regiona. Ono što nismo uspele da premostimo jeste izazov uključivanja korisnika/ca koji usled života u uslovima siromaštva nisu u mogućnosti da se priključe / prate online aktivnosti. Iz tog razloga željno iščekujemo mogućnost vraćanja radu uživo ali I idalje tragamo za načinima prevazilaženja ovog izazova.

Šta su trenutno najvažnije aktivnosti kojima se bavite, a šta su najvažniji planovi na čijoj ćete realizaciji raditi u budućnosti?

Suzana: Naša najvažnija aktivnost koju radimo u kontinuitetu, nezavisno od postojanja donatorskih sredstava jeste rad na osnaživanju dece i mladih i pružanju psihosocijalne pomoći i podrške! Iz tog razloga je broj dece i mladih zainteresovanih za volontiranje i bavljenje društvenim aktivnizmom kod nas sve veći i veći.

Što se tiče aktivnosti, trenutno realizujemo sledeće projekte:

- Super devojčice - Projekat koji se realizuje sa ciljem osnaživanja devojčica uzrasta od 12 do 18 godina sa teritorije opštine Ćićevac kako bi postale sopstvene heroine (kako bi pronašle put iz kruga siromaštva, izbegle ulazak u maloletnički brak, nastavile školovanje, zaštitile se od nasilja i sl.) i to putem radionica koje vode vršnjačke edukatorke, kao i putem internet kampanje kroz koju promovišemo poruke i priče uspešnih žena kao uzora za devojčice.

- AkTIvni PROTIV PREPREKA – Projekat skoji se realizuje sa ciljem osnaživanja mladih osoba sa inva-liditetom / hendikepom sa teritorija opština Ćićevac i Varvarin za aktivnije uključivanje u društvenu zajednicu, za društveno angažovanje, samozastupanje i povećanje mogućnosti za zapošljavanje. Učesnici/e projekta angažuju se na pisanju bloga na našem sajtu.

-Aktivne zajednice - Solidarni odgovor na COVID-19 - u okviru programa Trag fondacije, dobili smo sredstva za realizaciju projekta čiji je cilj da se porodično okruženje učini bezbednijim i umanji rizike od ugrožavanja mentalnog zdravlja dece i mladih. U periodu od 3 meseca, kao odgovor na pojačane rizike od ugrožavanja mentalnog zdravlja uzrokovane pandemijom virusa COVID-19, sprovodile smo sledeće aktivnosti: online radionice na temu mentalnog zdravlja adolescenata i mladih, besplatno pružanje psihološke pomoći i podrške i informativno – edukativna kampanja, namenjena pre svega ženama, deci i mladima, koji trpe nasilje ili su u pojačanom riziku od nasilja i zloupotrebe.

-Naša zajednica, naša budućnost – veća saradnja i zapošljivost mladih: Udruženje „Okular“ iz Ćićevca odabrano je kao jedna od 5 organizacija u Srbiji, za učešće u projektu „NAŠA ZAJEDNICA, NAŠA BUDUĆNOST – Veća saradnja i zapošljavanje mladih”. Opšti cilj projekta odnosi se na unapređivanje dugoročne zapošljivosti NEET omladine, mladih ljudi koji nisu u obrazovanju, radnom odnosu i obuci, i promovisanje održive međusektorske saradnje na lokalnom nivou, u smeru preduzetničkih mehanizama zasnovanih na inkluzivnoj zajednici.

Naši mladi članovi i članice angažovani/e su na razvoju i implementaciji svojih ideja kroz programe “Odlučionice”, “Šta nam teško”, “UPSHIFT” i “Snažno zeleno”.

Naši planovi za budućnost podržani su ACT institucionalnim grantom. U narednom periodu planiramo dalje unapređenje resursa organizacije, prvu zaposlenu osobu u organizaciji, bliže poveživanje sa sugrađanim/kama i mapiranje njihovih potreba, te dalji razvoj programa i usluga koje će odgovarati na te potrebe.

Anica: Trenutno sam angažovana na treninzima za projekat Upshift 4, gde predvodim jednu grupu mladih aktivistkinja, a učestvujem kao koordinator projekata „Mladi, danas i sutra“ gde sam deo lokalne inicijative za formiranje Saveta za mlade opštine Ćićevac i deo sam ekipe Okular omladine koja sprovodi projekat Osmehom kroz igru.

Stefan: Asistent sam koordinatorki na projektu Aktivni protiv prepreka, projektu za mlade sa invaliditetom, koordinator sam na projektu Osmehom kroz igru, gde pravimo biblioteku igračaka i jedinstvenih društvenih igara za decu, voditelj sam inkluzivnih radionica u Inkluzivnoj kući za decu i mlade i uskoro bi trebalo da počnem da radim u okviru projekta institucionalne podrške koji smo dobili od ACT-a.

Aleksandra: Trenutno nam je najizazovniji rad na projektu za NEET mlade, gde osmišljavamo usluge koje će im pomoći da povećaju svoje kompetencije za zapošljavanje, imaćemo obuke za pisanje poslovnih biografija i motivacionih pisma, različite edukacije, pomoć pri konkurisanju za posao ili započinjanju sopstvenog biznisa. Cilj nam je da pomognemo nezaposlenim mladim ljudima da se zaposle ili prekvalifikuju, po sopstvenim željama.

Kako se finansira „Okular“? Sa kojim tipovima donatora najčešće sarđujete i na koji način? Kako oni koji to žele mogu podržati vaš rad?

Aleksandra: Okular se projektno finansira. U poslednjih nekoliko godina, verovatno zbog naših referenci i zbog toga što smo postali veoma prepoznatljivi/e, možemo da se pohvalimo uzlaznom putanjom u broju projekata koje radimo za različite donatore. Posebno smo zahvalni/e mrežama MODS, KOMS i NAPOR, gde smo vrlo aktivni/e i prepoznati/e kao saradnici/e na mnogim aktivnostima.

Na sajtu imamo brojeve tekućeg računa, a u svako doba donator može da nam se obrati da zajedno sprovedemo neku ideju koju je zamislio/a.

Na koji način „Okular“ doprinosi razvoju filantropije u zajednici?

Aleksandra: Inicijatori/ke smo mnogih akcija na ovu temu. Pored već tradicionalnog sakupljanja novogodišnjih paketića, prošle godine imali/e smo dve vrlo uspešne fandrejzing akcije, gde smo doprineli/e uspostavljanju nove kulture davanja u našoj opštini, ali i u regionu, s obzirom na to da smo imali i donatore iz okolnih gradova i opština.

Uredile smo i opremile smo inkluzivni prostor u samom centru grada, koji smo dobili/e na korišćenje uz minimalnu kiriju od opštinske uprave.

Napravili/e smo prvo osmomartovsku proslavu za sindikate preduzeća, a zatim i veliki Humanitarni bal za Inkluzivnu kuću za decu i mlade, gde smo skupili/e značajna sredstva, koja nam je duplirala Trag fondacija.

U okviru ovih projekata promovisali/e smo filantropiju na tribinama i akcijama, a sa tom kulturom promocije filantropije došli/e smo do shvatanja da je opština Ćićevac mesto gde je „in“ darivati. Veliki broj donatora imali/e smo na svim našim akcijama, kako u civilnom, tako i u preduzetničkom sektoru.

Stefan: Doprinosi kroz besplatne aktivnosti koje deli sa decom i mladima u regionu. Za Novu godinu skupili smo više od 100 paketića za decu velikim brojem uličnih akcija i kroz različite žurke darivanja, gde je učestvovao veliki broj Ćićevčana, a skupljamo i čepove za akciju Čep za hendikep u udruženju.

Na koje sve načine uključujete zajednicu u svoj rad i kako radite na jačanju aktivizma u svojoj zajednici?

Suzana: Zajednicu uključujemo u svoj rad kroz realizaciju različitih aktivnosti za njih I sa njima. Trudimo se da u svom radu budemo neposredne, transparentne i dostupne, kako bi naši sugrađani/ke bili motivisani da nam se pridruže.

Organizujemo različite sportske, kreativne, edukativne i rekreativne aktivnosti. Sprovodimo kampanje javnog zagovaranja. Učestvujemo u izradi strateške dokumentacije, iniciramo unapređenja rada u različitim oblastima i sl. Sarađujemo sa lokalnom samoupravom iinstitucijama u našoj opštini, okruženju, a i šire.

Jako se angažujemo na promociji svih naših aktivnosti jer i to vidimo kao jedan od značajnih načina za stvaranje bliže veze i poverenja sa zajednicom.

Šta smatrate za najveće uspehe koje ste ostvarili u dosadašnjem radu, a šta je ono što tek želite da realizujete?

Suzana: Naši najveći uspesi ogledaju se u sreći i poboljšanju života dece i mladih u našoj sredini.

Oni sada poznaju i promovišu inkluziju, iznose svoje ideje, prezentuju ih donatorima i angažuju se na njihovom sprovođenju, imaju inkluzivno igralište na kojem mogu da provode slobodno vreme, imaju Inkluzivnu kuću za mlade koju doživaljavaju kao svoju i gde imaju potpunu slobodu korišćenja postojećih resursa.

Naš uspeh ogleda se i u tome, što smo u jednoj ruralnoj sredini uspele da zasejemo seme volonterizma i aktivizma i da iz te ruralne sredine, siromašne resursima u svakom smislu, postanemo prepoznatljive ivrednovane kao primer dobre prakse!

Stefan: Moj najveći uspeh je što sam upoznao decu, što sam naučio kako da radim sa njima i da u tome uživam, edukovao sam se o ravnopravnosti, sprečavanju diskriminacije i najviše o inkluziji koji negujemo u udruženju. Na svet sada više ne gledam kao na materijalnu stvar, već ga posmatram kroz prizmu druženja i uzajamnog pomaganja.

Treba biti zahvalan na onome što imamo, treba da cenimo i poštujemo sebe ma koliko smo različiti jer su svi ljudi podjednako važni i mogu da ravnopravno doprinesu zajednici bez obzira na svoju različitost. Proširio sam svoja znanja, veštine i komunikaciju na raznim obukama i treninzima i upoznao mnogo novih prijatelja.