Udruženje „Mrvice“ svakodnevno pruža podršku prevremeno rođenoj deci i njihovim roditeljima, radi na edukaciji i njihovom zastupanju u javnosti.

Kako izgleda svakodnevna borba za zdravstvenu zaštitu i bolji život prevremeno rođene i dece sa smetnjama u razvoju ispričala nam je Jelena Ječmenica Glišić, jedna od osnivačica udruženja, projekt menadžerka i članica Upravnog odbora.

Kako je nastalo Udruženje „Mrvice“? Sa kojom idejom je sve počelo, kako se razvijala vaša misija?

Jelena: Udruženje roditelja prijevremeno rođene djece Mrvice je predstavnik najvećih heroja, koji su prije vremena došli na ovaj svijet. Nastali smo sa idejom da poručimo roditeljima da nisu sami, da im pomognemo u njihovoj agoniji, da ih saslušamo i ohrabrimo, da pružimo podršku na način koji je poznat samo onima koji su kroz to prošli ili prolaze. Takođe nam je bitna edukacija, borba za poboljšanje uslova boravka u bolnicama te da se podigne svijest o prijevremenom rođenju.

Mileva, Danka, Amela, Milada, Marijana i dvije Jelene. Ova imena moram napisati, zato što smo mi nosioci ove priče. Kako smo se našle i pronašle je djelo neke moćne sile i snage. Spojila nas je ista životna priča, ali nije to dovoljno. Naše energije su se udružile i spojile i to je sada nemoguće razdvojiti. Puno puta se pitam zašto mi je ovo sve potrebno? Zašto kada drugi ne mare? Zašto se dajem? Ali ja sam sada tu zbog njih. Naši rezultati? Ovo bi trebala biti posebna tema, namijenjena onima kojima su naši rezultati išli. Možda da njih pitate, rado ćemo Vas uputiti.

Koja je bila Vaša lična motivacija za rad u neprofitnom sektoru?

Jelena: Bez ljudi je nezamislivo funkcionisanje sistema, a svakoj organizaciji su potrebni pravi ljudi, na pravom mjestu i u pravo vrijeme. Naš glavni problem je pasivnost, odnosno nedovoljno aktivizma kod mladih ljudi i rijetke su osobe koje spoznaju sebe i trude se da budu svjetlo u tami. Najbolji način za motivaciju jeste pokazati lični primjer, a nas je život tome naučio. Sama ta spoznaja da ćemo biti prepoznati i poštovani na osnovu svog rada, daje motiv, volju i ambiciju.

Jelena Ječmenica Glišić, jedna od osnivačica udruženja, projekt menadžerka i članica UO

Kako je COVID-19 kriza uticala na rad udruženja? Na koje aktivnosti ste bili najviše fokusirani u prethodne dve godine? Da li je pandemija uticala i na način finansiranja i dolaska do donacija?

Jelena: Pandemija je imala veliki uticaj na živote svakoga od nas. Kako u privatnom životu, tako i bilo kojem drugom smislu. Ograničenja slobode koja nismo mogli ni zamisliti, krize sa kojima se svakodnevno suočavamo te mnogobrojne posljedica svih vanrednih mjera su ostavile veliki uticaj na sve nas.

Pokušavale smo se nositi sa suprotstavljenim snagama mjera zaštite javnog zdravlja, s jedne strane i poštovanja individualnih ljudskih prava, s druge, no to je bilo vrlo teško. Posebno ovu problematiku ističemo kod naglog prestanka realizacije projekta Udruženja, koji je podrazumijevao pružanja psihološke podrške majkama koje leže na odjeljenju ginekologije. Njima i dalje treba stručna osoba koja će ih naučiti da ta osjećanja krivice, tuge i nevjerice ne traju dugo i da pažnju usmjere na dijete, koje se bori zajedno sa njima. Mi dalje želimo da one nauče da razumiju sebe, da obnovimo njihovu sposobnost da lakše prolaze kroz situacije, da iz bolnice odu sa novim vještinama koje će moći koristiti za bolje nošenje sa svim izazovima koji ih u budućnosti mogu dočekati. No nažalost, nismo naišle na razumijevanje odgovornih ljudi. Trudile smo se da se izbjegne štetan uticaj epidemije na određene grupe stanovništva, koje su u našem domenu djelovanja i interesa i nadamo se da smo to uspjele, ali svakako negativne posljedice su primjetne.

Kako se inače finansira Udruženje „Mrvice“? Sa kojim različitim tipovima donatora sarađujete i na koji način? Na koje sve načine oni koji to žele mogu podržati rad organizacije?

Jelena: Mrvice su neprofitna organizacija i smatramo da smo važan dio društva kao takvi. Mi nismo usmjereni na sebe i na dobit, mi gledamo širu sliku svijeta oko sebe. Doprinosimo boljitku svima u društvu i misija nam je pomoći drugima koji se ne mogu sami za sebe izboriti. U ovo vrijeme pandemijske krize naši finansijski izvori su sve teže dostupni, a najvažniji izvori sredstava su članarine, prihodi od prodaje suvenira, donacije, projekti i slično, a samim tim i sve navedeno je jedan od načina da nam se pomogne.

Na koje sve načine uključujete zajednicu u svoj rad i šta vam to donosi?

Jelena: Naša misija i zadatak je da štitimo i osnažujemo djecu rođenu prije vremena i njihove roditelje, kao i da radimo u njihovom najboljem interesu i uticaj te saradnja je višestruk. Svi zajedno smo uključeni kroz različite segmente rada. Postoje različiti programi i projekti čiji rezultat je podrška, zadovoljstvo i snaga.

Na koje aktivnosti ste trenutno najviše fokusirani? Koji su najvažniji planovi i ciljevi koje planirate da realizujete u budućnosti?

Jelena: Udruženje je trenutno angažovano na više projekata, sa fokusom na obnovu prostorija za rad, te konstantnim podsticanjem članova Udruženja, uz pružanje mentorske podrške, za razvijanje društveno korisnih ideja i projekata. Imamo dobar akcioni plan za dodatnu motivaciju članica Udruženja da se uključe u procese na lokalnom nivou, i da podržimo one žene koje imaju ambicije, sposobnost i znanje da budu uključene. Da bi se uspješno riješilo ovo pitanje uključenosti u projekte i procese, neophodni su nam organizovani treninzi i seminari, a to nam je jedan od suštinskih ciljeva u budućnosti. Kroz aktivnosti Mrvica naučili smo da se uz prave ljude i dobre ideje može puno uraditi i postići, ne samo za nas, već i za druge.

Jedan od važnih segmenata vašeg rada su i humanitarne aktivnosti. Kako one izgledaju i postoji li neka akcija koju biste posebno izdvojili?

Jelena: Humanitarne aktivnosti su jedan od brojnih alata u okviru široke lepeze mogućnosti i aktivnosti koje vode ka širenju svijesti u zajednici. Bez njih ne bi bilo ni nas. Posebno smo ponosni na akciju “Za topli zagrljaj”, u kojoj je prikupljeno 36.000 KM. Zahvaljujući tim sredstvima, a shodno potrebama neonatoloških odjeljenja, nabavili smo deset toplih krevetića. Devet smo kupili, a jedan nam je donirala kompanija uz pomoć koje smo nabavili krevetiće. Ti topli kreveti nada su roditeljima i pokazatelj da njihovi mališani uskoro idu kući. Njima je neophodan topli smještaj, jer sami ne mogu da obezbijede dovoljnu količinu toplote.

Takođe i na akciju „Sanjam svijet, vidim svijet”, gdje smo postavili visoke ciljeve i sretni smo što smo uspjeli da ih ostvarimo za manje od godinu dana. Naše mrvice više ne moraju ići na terapije ROP-a u Srbiju. Kao Udruženje trudimo se da iz godine u godinu poboljšamo uslove i standard terapija i rehabilitacije naših heroja u UKC RS.

Na koje načine smatrate da Udruženje „Mrvice“ doprinosi razvoju filantropije u vašoj zajednici?

Jelena: Naš cilj djelovanja jest dobro drugoga i onoga kraj njega, bez ikakve misli ili djela o vlastitom uspjehu ili koristi. Mi smo tu za transparentno provođenje aktivnosti uz usklađivanje sa strategijom, misijom i vizijom. Da li doprinosimo razvoju filantropije u zajednici? To govore naši rezultati.

Viktor

Šta su najveći izazovi sa kojima se suočavate u radu?

Jelena: Pasivnost i nedovoljno aktivizma, kao i suprotstavljanje društvenim očekivanjima uz svakodnevnu borbu da bismo bili ozbiljno shvaćeni. Mogu vam reći da je sve teže usklađivanje poslovnog i privatnog života. Mi kao zaposlene majke imamo trostruku obavezu, prema svom poslu, prema svojim porodicama i prema volonterizmu, a pronalaženje načina kako posvetiti vrijeme svemu navedenom ključno je za postizanje te neuhvatljive ravnoteže između poslovnog i privatnog života.

Šta su najveći uspesi koje je udruženje ostvarilo u dosadašnjem radu, a šta je ono što tek želite da postignete?

Jelena: Jedna veoma značajna akcija u kojoj smo vidjeli, na samom početku našeg djelovanja, da ljudi prepoznaju značaj naših aktivnosti i žele da svojim donacijama podrže humanitarni rad bila je opremanje soba za izdajanje majki na Klinici za dječije bolesti UKC RS u Banja Luci. Nakon toga su se nastavili brojni drugi uspjesi. Donacija EEG monitoring aparat za praćenje moždanih funkcija, Klinici za dječije bolesti Univerzitetskog kliničkog centra, koji pomaže u ranoj dijagnostici određenih promjena i praćenju poremećaja, kao i adekvatnom liječenju nakon pravovremene dijagnostike. Donacija devet toplih krevetića Klinici za dječije bolesti UKC RS , te jedan bolnici “Srbija” u Istočnom Sarajevu.

Ono na šta smo posebno ponosni je već tradicionalno obilježavanje Međunarodnog dana prijevremeno rođene djece širom Republike Srpske, a u sklopu akcije „Ljubičasti novembar“.

Trenutno nam je fokus na projektu „mi_za_njih“ kroz koji bismo pokrenuli Centar za edukaciju i afirmaciju prijevremeno rođene djece i omladine „Moj mrvičasti kutak“. Usmjeren je na socijalnom uključivanju i osnaživanju djece, ali i njihovih roditelja, u svakodnevnom riziku koji ih okružuje. Kroz ovakve projekte stvorili bismo mogućnost uključivanja djece u razne sportske i kulturne aktivnosti, pružanje psihosocijalne podrške i omogućavanje njima nedostupnih sadržaja. Naš Kutak bi postao temelj za redovni i kvalitetni rad sa djecom. Kvalitetan prostor će nam dati mogućnost rada djece i roditelja sa psiholozima, logopedima, fizijatrima, kao i održavanja raznih radionica i stručnih predavanja.

Takođe, i praćenje realizacije projekta Banke humanog mlijeka, prve takve u Bosni i Hercegovini, za koju je plan da bude formirana pri Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske u Banjaluci.