Udruženje EDUS („Edukacija za sve“) već 9 godina radi na unapređenju kvaliteta obrazovanja dece u BiH i regionu i stvaranju okruženja u kome svako dete može da ostvari svoje pune potencijale.

Podrška deci, njihovim roditeljima i profesionalcima koji rade sa decom realizuje se kroz različite programe koje udruženje sprovodi, a poseban segment rada posvećen je deci sa smetnjama u razvoju.

Dr Nirvana Pištoljević, izvršna direktorka Udruženja EDUS i Elmedina Grobović projektna menadžerka na projektu Unapređenja sistema rane intervencije u BiH ispričale su nam na koji način EDUS unosi pozitivne promene u zajednicu, kroz rad na stvaranju mogućnosti za njene najmlađe članove.

Kako je nastalo udruženje EDUS? Sa kojom idejom je sve počelo, kako se razvijala vasa misija?

Nirvana: Udruženje EDUS je nastalo 2010. godine s ciljem uvođenja novih savremenih metoda rada s djecom. Odmah smo počeli raditi s djecom sa najtežim razvojnim poremećajima u JU Zavod „Mjedenica“ i tako je počela naša misija unaprjeđenja sistema podrške djeci sa poteškoćama u razvoju.

Devet godina kasnije još uvijek radimo sa istim nastojima, samo danas u okviru JU Centar „Vladimir Nazor“.

Vodeći se naučnim saznanjima u oblasti ranog rasta i razvoja pokrenuli smo program Rane intervencije za djecu od 18 mjeseci do 3 godine kako bi stimulisali razvoj djece.

Dr Nirvana Pištoljević

Koja je bila vasa lična motivacija za rad u neprofitnom sektoru?

Nirvana: Ja nisam imala motivaciju da djelujem nužno u neprofitnom sektoru, moja motivacija je bila prvenstveno da svojim znanjem pomognem djeci. Kad sam došla u Sarajevo 2009. godine željela sam prenijeti ono što sto znam u svakodnevnicu djece sa i bez poteškoća u razvoju. Radeći kako sa djecom s poteškoćama u razvoju, tako i sa izrazito nadarenom djecom. U razgovoru sa predstavnicima tadašnjih vlasti jedini način bio je da osnujem neveladinu organizaciju. Tako je nastalo Udruženje za unapređenje obrazovanja i podrške djeci sa i bez poteškoća u razvoju EDUS - EDUKACIJA ZA SVE.

Na koji način EDUS doprinosi razvoju filantropije u BiH?

Nirvana: EDUS je Udruženje koje se upjelo održati 9 punih godina, velikim dijelom zahvaljujući ljudima dobre volje koji su prepoznali kvalitet našeg rada i potrebe djece ne samo u BiH, nego i iz regije, jer naše programe pohađaju djeca iz Crne Gore, Srbije, Hrvatske, pa čak i nekih evropskih zemalja.

Mi nastojimo napraviti okruženje u kojem se svi mogu uključiti i pomoći u skladu sa svojim mogućnostima. Jedan takav primjer je kampanja „Trčim za nekoga sa autizmom“, kampanja koja je okupila preko 2.500 ljudi.

Na koji način radite na razvoju zajednice, šta je u vašem radu najveći doprinos zajednici?

Elmedina: Sve naše aktivnosti su temeljene na potrebama djeteta i njegovog okruženja. Inicijativa za veliki broj naših aktivnosti je stigla upravo od roditelja djece, koji rade na svim našim aktivnostima zajedno s nama.

Također, šestu godinu zaredom intenzivno sarađujemo s UNICEF BiH, a posljednje tri godine i UNICEF State of Palestine, na izgradnji i unapređenju sistema ranog rasta i razvoja. Tako smo trenirali preko 500 stručnjaka iz oblasti zdravstva, socijalne zaštite i obrazovanja u cilju edukacije i potpore zajednici stručnjaka koja radi sa djecom.

Elmedina Grobović

Kako uključujete zajednicu u svoj rad i šta vam to donosi?

Elmedina: Kroz dugogodišnje aktivnosti i naše partnere razvili smo ustaljene kanale saradnje sa zajednicom. Jedna takva aktivnost je projekat koji realiziramo sa UNICEF BiH, a često dobivamo direktne upite od roditelja čije dijete pohađa redovno obrazovanje da pomognemo proces inkuzije, da pomognemo rad asistenata u nastavi, nastavnika i svakako učenje djeteta.

Pored redovnih projekata često djelujemo reaktivno, jer nam se roditelji javljaju sa problemima koje nisu mogli riještiti, a imajući u vidu najbolji interes djeteta, dajemo sve što je u našoj moći da im pružimo prijeko potrebnu pomoć. Zato uvijek potrenciramo važnost snažnog državnog sistema podrške za dijete i njegovu porodicu, bilo da se radi za djecu sa poteškoćama ili ne.

Kako se finansira EDUS – sa kojim različitim tipovima donatora sarađujete i na koji način?

Nirvana: Naši navjeći donatori su međunarodne organizacije poput UNICEF-a BiH, sa kojim sarađujemo sada već kontinuirano šestu godinu, UNICEF State of Palestine, USAID-a, UNDP-a, zatim državne institucije poput Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo i svakako dobrovoljne donacije iz zajednice koje nam mnogo znače i u materijalnom smislu i kao vid podrške.

Šta milisite da izdvaja vašu organizaciju u odnosu na ostale organizacije u vašem okruženju?

Elmedina: EDUS-ov rad se temelji na naučnim istraživanjivanjima i činjenicama koje se svakodnevno validiraju kroz rad s djecom u učionici i to je velika specifičnost EDUS programa.

EDUS kao organizacija uvijek nastoji raditi sistemski, educirajući ne samo dijete nego i sve najvažnije subjekte u djetetovom okruženju: roditelje i sve stručnjake koji dolaze u dodir s djetetom.

EDUS program, kao eksperimentalni, ne podliježe postojećim standardima i normativima za rad s djecom s poteškoćama i zahtijeva veći broj sati direktnog rada s djecom, do 25h u odnosu na 13h po standardima, a također zahtijeva i pripremu na radnom mjestu, a ne kod kuće.

Koji su najveći izazovi sa kojima ste se susretali u radu i kako ste ih savladali?

Elmedina: Kontinuirani izazov u našem radu je kako održati i dalje unaprjeđivati EDUS program s obzirom na resurse koji su potrebni za edukaciju svakog djeteta, edukatora, roditelja, supervizora programa, naročito imajući u vidu na sve veći broj djece i roditelja koja nam se javljaju iz godine u godinu.

Koliko članova ima vaš tim i kako izgleda jedan prosečan radni dan u vašoj organizaciji?

Nirvana: Bazu našeg tima čini 7 stalno uposlenih osoba koje vode EDUS, te preko 20 saradnika, stručnjaka u različitim oblastima, a koji djeluju ne samo u BiH, nego i na univerzitetima u SAD, Velikoj Britaniji, Italiji, Srbiji i Hrvatskoj.

Prosječan dan obično počinje dnevnim pregledom zadataka, pregledom i praćenjm rada naših učionica, vrlo često se to preklopi i sa nekom od posjeta našem Udruženju, kojih često bude nekoliko na sedmičnom nivou, potom je gotovo redovno aktuelna neka od edukacija, bilo da se radi o kadru, stručnjacima ili roditeljima, kao i nastojanje da svaki dan održimo preostale sastanke i naš plan za naredni period.

Kako osiguravate dobru komunikaciju sa korisnicima, donatorima, saradnicima, zajednicom?

Nirvana: Osiguravamo kontinuiranu komunikaciju na svim našim kanalima, bilo da se radi o sastancima, email-ovima, našoj Facebook stranici, a svakodnevno i Viber grupama, jer se često desi da se ne stignemo svi fizički okupiti na jedno mjesto zbog velikog broja uključenih u temu ili pitanja koja nastojimo rješiti.

Šta su neka od najvećih postignuća vaše organizacije, a šta tek želite da ostvarite?

Nirvana: Naše najveće postignuće je da smo ostali vjerni našoj viziji, a to je ostvarenje punog potencijala svakog dijeteta, bez obzira na različite izazove i raskrsnice na koje smo dolazili.

Naša je namjera kretati se istim stazama koje se temelje na najnovijim naučnim saznanjima, provjerenim činjenicama i kontinuiranom unaprjeđenju.