Udruženje Srcem za Podrinje kroz humanitarne aktivnosti i uz podršku zajednice svakodnevno pomaže najugroženije – kroz stipendiranje dece bez roditeljskog staranja, podršku osobama u teškoj materijalnoj situaciji i onima sa zdravstvenim problemima.

Kako izgledaju svakodnevne aktivnosti udruženja, na šta su najponosniji, a šta tek planiraju da ostvare, ispričali su nam Nurif Čivić, osnivač i predsednik udruženja, Mehmed Hodžić, koordinator omladine, Mirza Velić, sekretar, Rijad Isanović, vođa volontera i Nihad Isanović, predsednik skupštine.

Kako je nastalo Udruženje Srcem za Podrinje? Sa kojom idejom je sve počelo, kako se razvijala vaša misija?

Nurif: Udruženje Srcem za Podrinje je nastalo zapravo sasvim slučajno jer sam ja prije osnivanja udruženja radio u humanitarnom sektoru.

Sama ideja je proizvod želje da se desetogodišnje iskustvo volontiranja u drugim humanitarnim udruženjima iskoristi kako bi se kreiralo humanitarno udruženje u lokalnoj zajednici i kako bi se pružila prilika da stanovnici ovog područija mogu da uzmu učešća u humanitarnim projektima u sklopu svog lokalnog udruženja jer prije ovoga ni jedno udruženje ovog tipa nije postojalo a ideja se razvijala postepeno te je sve krenulo od malog kruga ljudi koji su željeli da naprave promjenu te je tu bilo potrebno dosta informisanja vezanog za samu registraciju udruženja ali i pronalaska najboljeg načina da se pomogne ljudima kojima je pomoć stvarno potrebna.

Koja je bila Vaša lična motivacija za rad u neprofitnom sektoru?

Mehmed: Moja lična motivacija kao mlade osobe je bila želja da svoje slobodno vrijeme iskoristim na najbolji mogući način te je humanitarni rad iako materijalno neprofitan jako koristan za kreiranje moje ličnosti te samo iskustvo i znanje koje stičem humanitarnim radom stvar koju ne možete kupiti novcem.

Kako se finansira Udruženje Srcem za Podrinje? Sa kojim različitim tipovima donatora sarađujete i na koji način? Na koje sve načine oni koji to žele mogu podržati rad organizacije?

Nurif: Udruženje Srcem za Podrinje se prvenstveno finansira donacijama humanih ljudi iz BiH dijaspore, kroz članarine a također finansiramo se i kroz projekte lokalnih i državnih institucija te drugih humanitarnih organizacija ali i privatnih komapanija koje su u nama vidjele potencijal i iskrenu želju pa nam i oni pružaju podršku.

Svi koji nas žele podržati više informacija o tome mogu pronaći na Facebook stranici udruženja.


Na koje aktivnosti ste trenutno najviše fokusirani? Koji su najvažniji planovi i ciljevi koje planirate da realizujete u budućnosti?

Nurif: Organizacija je trenutno fokusirana na projekte u obrazovnom sistemu, pomoć omladini, stipendiranje djece bez roditelja, pomoć socijalno ugroženim kroz prehrambeno- higijenske pakete, lijekove i ostale potrepštine, prikupljanje novčane pomoći za liječenje, renoviranje stambenih jedinica, pomoć u nabavci ogrijeva za zimu, podjelu paketića te podršku u nabavci stoke i poljoprivredne mehanizacije.

Trenutno najvažnije nam je da uspijemo da realizujemo započete projekte dok je generalni cilj da napredujemo i proširimo radni spektar udruženja ali i zavrijednimo povjrenje kako donatora tako i ljudi kojima pomažemo.

Na koje sve načine uključujete zajednicu u svoj rad i šta vam to donosi?

Mirza: Organizacija se od svog osnivanja trudi da sve ljude koji to žele uključi u aktivnosti uglavnom kroz volonterski angažman i omogući im da pomognu svojoj ali i drugim zajednicama, što pomaže i udruženju da napreduje i bude što je moguće efikasnije u svom radu.

Da li sarađujete sa drugim neprofitnim organizacijama, udruženjima i fondacijama, kojim i na koji način?

Rijad: Naše udruženje je uvjek bilo otvoreno za saradnju sa svima pogotovo sa drugim humanitarnim organizacijama, što se tiče saradnje nju smo ostvarili sa organizacijom Help Others iz Salzburga kroz novčane donacije te su naši volonteri bili na radnom kampu u organizaciji MFS Emmausa. U planu smo svakako da u budučnosti saradnju ostvarimo i sa ostalim zainteresovanim udruženjima i fondacijama te bih ovu priliku iskoristio da pozovem sve one koji su otvoreni za saradnju da nas kontaktiraju preko Facebook stranice udruženja.

Na koje načine Udruženje Srcem za Podrinje doprinosi razvoju filantropije u svojoj zajednici?

Rijad: Udruženje Srcem za Podrinje aktivno od osnivanja se trudi da maksimalno pomogne ljudima u potrebi na teritoriji cijele BiH. Trudimo se kroz sve naše aktivnosti od podjele prehrambeno-higijenskih paketa, sakupljanja pomoći za liječenje i ostalih aktivnosti da iskreno pomognemo ali i skrenemo pažnju na ljude u potrebi te da sredstva donatora budu transparento i adekvatno iskorištena.

Šta su najveći izazovi sa kojima se suočavate u radu?

Nihad: U našem radu jedan od izazova je sve veći broj porodica kojima je neophodna pomoć te uz to nedovoljan priliv sredstava za riješavanje tih pitanja, mada uz pomoć dobrih ljudi uspjevamo da veliki broj projekata realizujemo, također veliki izazov je do skoro bio nedostatak službenog vozila što smo zahvaljuči našim donatorima uspjeli riješiti te im se i ovom prilikom zahvaljujemo.

Šta su najveći uspesi koje je udruga ostvarila u dosadašnjem radu, a šta je ono što tek želite da postignete?

Nihad: Najveći uspjeh udruženja je što smo kroz dosadašnje aktivnosti uspjeli pomoći velikom broju porodica kojima je pomoć bila neophodna kao i to što stičemo sve veće povjerenje od strane donatora.

Također veliki uspjeh je to što smo od donatora dobili sredstva za nabavku vozila za terenski rad koje nam omogućuje da budemo brži i efikasniji u našem radu. Naša generalna želja i cilj koji želimo da postignemo je da iskreno pomognemo svima kojima je pomoć potrebna ali i da ostanemo doslijedni i transparentni u svemu što radimo.