Lokalna fondacija Bijeljina svoju misiju utemeljila je na verovanju da zajednicu stvaramo udruženi. Cilj im je da postanu mesto okupljanja za sve one koji žele Bijeljinu da učine boljim mesto za život.

Iza sebe već imaju konkurse kroz koje su podržali ideje i inicijative za poboljšanja u zajednici, a pred sobom imaju još mnogo planova, o kojima smo razgovarali sa Bojanom Stojanovićem, koji je inicijator i jedan od članova osnivačke grupe Lokalne fondacije Bijeljina.

Kako je nastala Lokalna fondacija Bijeljina? Sa kojom idejom je sve počelo, kako je izgledao vaš razvojni put? 

Bojan: Lokalna fondacija Bijeljina je još uvijek u nastanku i začetku. Mi smo grupa entuzijasta uključena u progam Trag fondacije za podršku osnivanju lokalnih fondacija u Bosni i Hercegovni, zajedno sa još dvije grupe – Zenica i Sarajevo.

Ali kao inicijator nastanka naše grupe i onaj koji je grupu sakupio i prijavio na konkurs Trag fondacije, moram reći da sam imao i sam spoznaju da je našoj lokalnoj zajednici potrebno više aktivizma i jedinstva i da bih i lično mogao da doprinesem tome radom u nekoj fondaciji ovog tipa. Samo što nje nije bilo. Porodično ja vodim jednu Fondaciju koja se već 14 godina bavi nagrađivanjem najboljeg đaka bijeljinske gimanzije i imao sam ideju da joj proširim sferu djelovanja i uključim i druge donatore.

Međutim, onda se na Facebook oglasima pojavio poziv za Tragov projekat osnivanja lokalnih fondacija i zajedno sa bliskim prijateljima kandidovao sam Bijeljinu. Izabrani smo i evo već godinu i po dana radimo u okviru ove osnivačke grupe.

Deo ste programa Trag fondacije „Fondacija našeg kraja“. Recite nam nešto više o učešću u tom procesu, šta ste dobili, šta naučili, šta biste poručili onima koji polaze iz slične pozicije?

Bojan: Divni i predani ljudi, ljudi sa entuzijazom i humanošću predstavljaju bit Trag fondacije i to su unijeli u ovaj program, a zatim prenijeli i na nas. Oni su tu za sve nas, da nam olakšaju svaki novi korak. Prvo, edukacijom i o fandrejzingu i o odgovornom ponašanju prema zajednici i o transparentom ulaganju sredstava u zajednicu. Drugo, ali ne i manje bitno, moralno i emotivno su tu uz nas, da nas ohrabre, stimulišu i usmjere.

Mislim da je projekat baš onakav kakav nam je bio potreban, jer su svi članovi naše grupe u cjelosti nova lica po pitanju rada i učešća u neprofitnom sektoru. Dakle, ušli smo u ovo bez iskustva, ne poznajući čak ni osnovnu terminologiju, ali pošto imamo želju da nešto vratimo zajednici i pošto su tu bili tu Marija, Vjeko, Maida i Aleksandar iz Traga, nije nam bilo teško. Hvala im na tome.

Dakle, čak i ako nemate nikakvog iskustva u civilnom sektoru, ako želite da date doprinos svojoj zajednici, učešćem u ovom Programu sigurno ćete i uspjeti u tome.

Koja je bila Vaša lična motivacija za rad u neprofitnom sektoru i ovu vrstu angažmana?

Bojan: Motivacija proističe iz osjećaja pripadnosti. Grad Bijeljina je mjesto gdje sam rođen, gdje živim sa suprugom i gdje oboje radimo, ali najvažnije i mjesto gdje odrastaju i školuju se naše dvije kćerke.

Kao posljedica ratnih zbivanja stanovništvo Bijeljine je prilično podijeljeno po raznim osnovama i iz tog razloga i vrlo niskog stepena privrženosti i ljubavi prema bližnjim u zajednici. Smatram da možemo i moramo bolje i sami učiniti da tako i bude. Ne možemo više čekati političke elite, niti se pouzdati u pomoć sa strane, nego se zajednica mora okrenuti unutrašnjima kapacitetima, koristiti ih i amplifikovati.

Kao građanin dakle smatram da i ja mogu pomoći i ovo je jedan od načina kojim želim da pokušam. 

Koji su najčešći izazovi sa kojima se suočavate? Postoje li neki koji su češći i specifičniji za lokalne fondacije nego za neke druge organizacije? Da li postoje neke prednosti karakteristične za lokalne fondacije u odnosu na druge vrste neprofitnih organizacija?

Bojan: Nezainteresovanost, nepovjerenje i nedostatak ljubavi prema lokalnoj zajednici u kojoj živimo, kao i manjak lične odgovornosti pojedinca su neki opšti problemi naše zajednice, a vjerujem i većine lokalnih zajednica regiona. Staviti Lokalnu fondaciju u takvu sredinu nije lako, a posebno kada ni sam koncept lokalnih fondacija našem prosječnom građaninu ne da nije poznat, nego je potpuno stran.

Kada nekom objašnjavam koncept obično dobijam blijede poglede. „Znate mi prikupljamo sredstva u zajednici od lokalnih donatora, firmi i pojedinaca, kao što ste vi...“ Muk, pa slijedi pitanje: „A gdje sam tu ja?“ Nastavim, pa kažem: „Mi prikupljena sredstva dijelimo na otvorenom i transparentnom konkursu za podršku razvojnim projektima u našoj zajednici.“ Onda obavezno slijedi: „A šta ti imaš od toga?“

Dakle, lokalna fondacija služi kao spona, od dobovoljnih donatora prikuplja sredstva, a zatim ih raspoređuje i na transparentan način dijeli drugima da ih utroše za izvođenje njihovih ideja za unaprijeđenje lokalne zajednice. Obje te aktivnosti pojedinčano su za našeg prosječnog čovjeka teško zamislive, a da ih neko sprovodi u kombinaciji, i to volonterski, tek zvuči nerealno i nemoguće, jer su ljudi nažalost naviknuti na zloupotrebe, korupciju i sebičluk.

Međutim, očigledno je da ima prostora za promjene i djelovanje i da je potrebno čistog srca i svijesti raditi sa građanima, a dobre ideje će onda uz podršku i naći put do relizacije, a svijet će biti promijenjen na bolje.

Kako izgleda saradnja sa drugim lokalnim fondacijama u BiH i regionu? Postoji li neko čiji vam rad i rezultati služe kao uzor i inspiracija?

Bojan: Trag nas je usmjerio da sarađujemo sa svim lokalnim fondacijama u regionu i onima koje su u osnivanju. Tako smo obilazili i dolazili su namu posjetu iz loklanih fondacija i iz Srbije i iz Bosne i Hercegovine.

Moram istaći jednu loklanu fondaciju koja je ostavila utisak na nas i na koju se definitivno želimo ugledati, iako smo skoro sigurni da ćemo ih teško dostići. To je Fondacija tuzlanske zajednice, lokalna fondacija koja ove godine slavi dvadeseti rođendan i u našem je komšiluku. Takav rad i upornosti i takvo obilje ideja i programa je nešto što izaziva divljenje.  Obavezno posjetite njihov sajt da vidite kako i šta može mala grupa entuzijasta.

Na koje aktivnosti ste trenutno najviše fokusirani? Koji su najvažniji planovi i ciljevi koje planirate da realizujete u budućnosti?

Bojan: Trenutno je u toku naš drugi konkurs za izbor projekata na kom građani slobodno kandiduju svoje ideje za unapređenje svog komšiluka, ulice, kraja, sela... Mi ih zatim novačno podržavamo, i kao i na prvom konkursu dodjeljujemo ukupan iznos od 6.000 evra za male projekte za upređenja.

Na ovom drugom konkursu imamo znatno više prijava i to nas raduje, jer pokazuje da su građani shvatili da se i sa malim budžetom može napraviti promjena i da se udružuju i uključuju u sve većem broju.

Kako se finansira Lokalna fondacija Bijeljina? Kako izgledaju vaše fandrejzing aktivnosti? Sa kojim različitim tipovima donatora sarađujete i na koji način? Na koje sve načine oni koji to žele mogu podržati vaš rad?

Bojan: Veći dio sredstava smo prikupili organizovanjem događaja Avanture šarenog jajeta na kom je ove godine učestvovalo oko 500 djece, a sa roditeljima je bilo pristuno preko 1000 osoba. U pitanju je porodični dan koji se održava u gradskom parku sa raznim sportskim i zabavnim aktivnostima za djecu i odrasle, a za glavni događaj Trku za jajima naplaćujemo kotizaciju i ta sredstva idu u fond.

Značajne su nam i donacije od preduzeća, ali i fizičkih lica iz zajednice i dijaspore. Hvala svima koji su nas do sada podržali, a pozivamo one koji su mogćnosti da nam novčano doniraju da uplate iz zemlje i inostranstva vrše u skladu sa instrukcijama na našem sajtu www.fondacijabijeljina.com. Mi ćemo se potruditi da im se zahvalimo i sve donatore objavljujemo na sajtu (osim ukoliko žele da budu anonimni), a donirana sredstva biti duplirana od strane Traga i odgovorno i transparentno uložena nazad u zajednicu.

Možete nam se obratiti i sa ponudama za doniranje proizvoda, usluga, volontiranje i druge načine učešća u radu Fondacije takođe putem našeg sajta.

Na koji način mislite da Lokalna fondacija Bijeljina doprinosi razvoju filantropije u vašoj zajednici?

Bojan: Mislim da smo tek počeli i sa promjenom svijesti građana o važnosti filantropije i okretanja zajednici, ali i ličnog aktivizma pojedinaca. Našim primjerima to želimo naučiti građane i pokazati da zajedno možemo mnogo.

A u daljoj budućnosti, nadamo se da ćemo postati kuća svih građana i aktivista Bijeljine, gdje će naći podršku, ali i sredstva za unaprijeđenje cijele zajednice.

Kao lokalna fondacija usmereni ste na zajednicu i motivisanje svih aktera u njoj da pokrenu promene na bolje. Na koje sve načine smatrate da doprinosite svojoj zajednici, a na koje uključujete zajednicu u svoj rad i šta vam to donosi?

Bojan: Ovaj koncept to omogućava na dva načina. Organizovanjem fandrezing događaja i uključivanjem što većeg broja ljudi pokazujemo da svako, u skladu sa svojim mogućnostima, može biti donator, bilo kao učesnik, kao volonter, kao donator nekih prozivoda ili svog rada, i da je takvo ponašanje poželjno i da će biti nagrađeno osmijesima i podrškom sugrađana.

Sa druge strane konkursima na kojima se potpuno transparentno, bez ikakvih zakulisnih radnji, dodjeljuju sredstva za projekte za unaprijeđenje zajednice i koje može kandidovati svako, pokazujemo da je lako biti aktivista i pokretač promjene i da svi treba da pokušamo i da imamo šansu.

Šta su najveći uspesi koje je fondacija ostvarila u dosadašnjem radu, a šta je ono što tek želite da postignete?

Bojan: Nije na meni da sudim, ali rekao bih da smo dobro počeli u realizaciji osnovnog cilja da promovišemo filantropiju i aktivizam u zajednici i pokrenuli stvari sa „nulte tačke“. Već to je neki uspijeh i broj lica koja smo uključili u fandrezjing događaje i realizaciju ideja je već tako veliki da imamo jedan značajan odjek.

Sljedeći korak pred nama je formalno osnivanje fondacije i postvaljanje unutrašnjih struktura na čvrste i održive osnove, što će obezbijediti da ova ideja potraje i nadživi sve nas. Moramo biti pametni, složni i oprezni u tom zadatku, ali mislim da sa voljom i entuzijazmom članova grupe do sada imamo dobre izglede da sagradimo kuću dobročinstva Bijeljine.