Fondacija budućnosti u BiH/ BH Futures Foundation, sa svojim timom stručnjaka i volontera od 2015. godine pruža podršku obrazovanju mladih ljudi širom BiH, obezbeđujući im stipendije, mentorsku, konsultativnu i stručnu podršku.  

Kako izgledaju svakodnevne aktivnosti ove fondacije, kako se razvijala njena misija i kako svojim delovanjem menja svoju zajednicu na bolje, ispričali su nam dr Edhem Eddie Čustović, osnivač, Milan Kusmuk, predsjednik Upravnog odbora, Haris Arnautović, član Upravnog odbora zadužen za finansije, Majda Mujanović Babović, izvršna direktorica, Melvisa Miskić, Scholarship Program Manager i Valerija Ereš, Chief Marketing Officer. 

Kako je nastala BH Futures Foundation? Sa kojom idejom je sve počelo, kako se razvijala vaša misija?  

BH Futures Foundation tim: BH Futures Foundation je nastala 2015. godine u Tuzli, rodnom mjestu naših osnivača dr. Edhema (Eddie) i Rešada Čustovića. Na osnivanje Fondaciije ih je potakao razgovor sa studentima elektrotehnike, koji je ukazao na njihove velike brige i značajan manjak prilika u odnosu na njihove vršnjake u inostranstvu. To predavanje i razgovor su bili drugačiji od svih, i za prisutne studente, a budućnost će pokazati, i za sve naredne generacije studenta u Bosni i Hercegovini.  

„Šta vam treba da budete uspješni?” - upitao je Edhem prisutne studente. Odgovori koji su se ponavljali su bili: prilike za praksu, prilike za umrežavanje, mentorstvo, prilike za učenje od eksperata u industriji. Sve te prilike i njihove želje su upravo ono što BH Futures Foundation danas pruža mladim talentovanim ljudima, budućim inžinjerima. 

Zahvaljujući iskustvu, konekcijama i ogromnoj ljubavi za Bosnu i Hercegovinu i mlade ljude, braća Čustović su krierali inkubator i akcelerator za naše buduće lidere i nositelje pozitivnih promjena. U naših sedam godina postojanja, Fondacija se mnogo promijenila, narasla, ali misija je ostala ista: osnaživati mlade ljude kroz edukaciju, pristup tehnologiji i liderstvo. I to je naša misao vodilja za sve aktivnosti, koje se poboljšavaju iz godine u godinu kako mi rastemo i napredujemo.  

Koja je bila Vaša lična motivacija za rad u neprofitnom sektoru? 

 
BH Futures Foundation tim:  Lična motivacija naših osnivača je bila da kreiraju prilike za lični i profesionalni razvoj mladih u Bosni i Hercegovini, slične onima koje imaju njihovi vršnjaci u inostranstvu. Iz vlastitog iskustva, kao osobe koje su silom prilika svoje školovanje i karijeru ostvarile u Australiji, motivacija im je bila da dokažu mladima u BiH da nisu ništa manje vrijedni ili sposobni za uspjeh, bez obzira na mjesto gdje žive. 

Motivacija naših studenata i volontera da se uključe i dalje podrže našu misiju je jednako inspirativna. Valerija Ereš, ističe da je njen put u BH Futures Foundation u najmanju ruku bio zanimljiv. Pridružila nam se kroz prošireni mentorski program gdje je osjetila ogromno razumijevanje, pripadanje i podršku za svoj dalji razvoj. Učestvovala je na Innovation Nation programu i u isto vrijeme postala Senior Scholar.  Zahvaljujući ekspertima iz polja ljudskih resursa, iako student matematike, usmjerila se u marketing, učila od najboljih marketing stručnjaka i ostalih lidera timova te nakon nekog vremena preuzela ulogu Chief Marketing Officer Fondacije. Kroz ovaj put se može vidjeti koliko je Fondacija, odnosno ljudi koji čine Fondaciju izgradila jednu mladu osobu. Dobila je, po Valerijinim riječima, ogromnu priliku, i sada je ona u mogućnosti pružiti je drugima. BH Futures Foundation je upravo to, prilika, da učiš, rasteš, upoznaješ nove ljude i mjesta i ono najvažnije sebe. Prema njenim riječima, utjecaj koji imate na mlade ljude i društvo u cjelini je ogromna motivacija. Iako čujemo brojne negativne priče o Bosni i Hercegovini, ona smatra da je to najbolja država, ali je svjesna da je to možda zbog toga što živi pod oblakom dobrih, uspješnih i pozitivnih ljudi i priča unutar BH Futures Foundation

Kako se finansira BH Futures Foundation? Sa kojim različitim tipovima donatora sarađujete i na koji način?  Na koje sve načine oni koji to žele mogu podržati rad fondacije? 

BH Futures Foundation tim:  BH Futures Foundation se finansira kroz donacije pojedinaca koji dijele našu viziju da transformišemo Bosnu i Hercegovinu u prosperitetno društvo. Ukupan broj mjesečnih donatora je skoro 1.100 i dolaze iz više od 35 zemalja svijeta. Mali dio našeg portfolija uključuje saradnju sa partnerima na međunarodnim projektima u oblasti razvoja kapaciteta mladih i povezivanja sa dijasporom. Također, imamo i zajedničke stipendije s kompanijama, što je jedna od naših vrijednosti, da se udružujemo s onima koji dijele našu viziju. Osim donatora, orgoman doprinos aktivnostima Fondacije daju naši mentori, ambasadori, volonteri i partneri. 

Ovisno o Vama i Vašim interesima možete se uključiti u Fondaciju na nekoliko načina, a svaki od njih je opisan na sljedećem linku

Na koje sve načine uključujete zajednicu u svoj rad i šta vam to donosi? 

BH Futures Foundation tim:  S jedne strane, direktno uključujemo i podržavamo mlade talentovane ljude, studente iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka da se razvijaju lično i profesionalno, istovremeno pružajući podršku svojim vršnjacima. Jedan od primjera takvih aktivnosti je Tutoring proram u kojem naši stipendisti drže besplatne instrukcije srednjoškolcima i od 2020. godine više od 500 srednjoškolaca je pohađalo taj program.  

S druge strane, ponosni smo na našu mrežu od 200+ visoko cijenjenih stručnjaka u zemlji i dijaspori (4 kontinenta, 40 zemalja), koji aktivno mentorišu studente i pomažu im u razumijevanju tržišta rada i vlastitog položaja u njemu. Osim toga, oni su naši predavači na webinarima, podcastima, konferencijama i predavanjima uživo. Više od 1.000 aktivnih pojedinačnih donatora (⅓ u zemlji; ⅔ u dijaspori) podržava naš cilj da podržimo mlade STEM i IT talente, dok u isto vrijeme iskorištava aktivan ekonomski angažman dijaspore i prijenos znanja. 

Kroz saradnju sa akademskom zajednicom i realnim sektorom uspjeli smo kreirati brojne prilike za sve učesnike. Uključujući širu zajednicu u aktivnosti Fondacije stvaramo uslove da se bolje upoznamo, razumijemo jedni druge i onda zajedničkim snagama, ali svako na svoj autentičan način, pomažemo mladima u BiH.  

Više informacija je dostupno na linkovima: 

Na koje aktivnosti ste trenutno najviše fokusirani? Koji su najvažniji planovi i ciljevi koje planirate da realizujete u budućnosti? 

BH Futures Foundation tim: Dugoročni cilj Fondacije je zajednica od 10.000 changemakera - nositelja promjena do 2030. godine u Bosni i Hercegovini.  

Talentovani pojedinci koji postanu dijelom priče BH Futures Foundation uvijek donesu svoje ideje i perspektive, poboljšaju Fondaciju, i  ostvare svoje lične ciljeve. Kontakti koji se ostvare u Fondaciji uvijek stvaraju ogromna prijateljstva, nerijetko i poslovna partnerstva. Naši prijašnji stipendisti, danas su ambasadori, mentori i donatori Fondacije. Kroz jedan zlatni krug u kojem dobijete priliku i vremenom postanete ti koji daju priliku, vjerujemo da će naš cilj od 10.000 change makera biti ostvaren i prije 2030. godine.  

Do kraja 2022. godine jedan od primarnih ciljeva jeste objava javnog poziva za sve studente STEM i IT oblasti i učenike/ice trećih i četvrtih razreda srednjih škola da se uključe u naše programe i aktivnosti. Nastojat ćemo uključiti mlade iz manjih sredina u BiH, te ih osnaživati da kroz različite edukativne prilike steknu vještine i znanja koji će dopuniti njihovo formalno obrazovanje i pomoći im da se pripreme za promjene na globalnom tržištu rada.  

Odmah nakon poziva za stipendiste slijedi nam Innovation Nation - program za mlade o razvoju ideje do uspješnog startupa. A tražiti ćemo i studentice prirodno-tehničkih nauka u BiH, novu Veru Šnajder u našem društvu koju ćemo nagraditi istoimenom nagradom i omogućiti joj internacionalno iskustvo po uzoru na Veru Šnajder, poznatu matematičarku i prvu dekanesu u bivšoj Jugoslaviji. 

Na koje načine smatrate da BH Futures Foundation doprinosi razvoju filantropije u vašoj zajednici? 

BH Futures Foundation tim: Filantropija je ljubav prema čovjeku i BH Futures Foundation je pokazuje prema svakom svom stipendisti, partneru i donatoru, kroz nastojanje da im jednako pruži i traži zauzvrat ka zajednici.  Naše djelovanje se bazira na volonterskom radu i kroz naše aktivnosti mladi ljudi se uče filantropiji i svakodnevno je praktikuju. Često kažu da je to i najljepši osjećaj na svijetu.  

BH Futures Foundation je razvila sasvim drugačiji odnos sa našom dijasporom, jer smo razvili programe kroz koje mogu da doprinesu svojim znanjem, novcem ali i konekcijama. To je pokrenulo masu ljudi da razmišljaju na sličan način. Naši stipendisti uče od genijalnih ljudi koji daju svoje vrijeme kako bi im pomogli a oni kroz timske projekte pomažu svojoj lokalnoj zajednici i šire filantropiju kroz riječi, ali još važnije, kroz djela.  

Da li ste uključeni u rad Filantropskog foruma BiH i na koji način? 

BH Futures Foundation tim: Trenutno nismo aktivno uključeni u rad Filantropskog foruma u BiH obzirom da je trenutni fokus Foruma na oblastima u kojima BH Futures Foundation nema ekspertizu. 

 

Šta su najveći izazovi sa kojima se suočavate u radu? 

BH Futures Foundation tim:  Jako brzo rastemo i rast nosi izazove. Naročito je važno ostati fokusiran na misiju, viziju i ciljeve, te razmišljati strateški.  
 
Na primjer, BH Futures Foundation je primarno fokusirana na studente prirodnih i tehničkih nauka (STEM), ali rastući broj ne-STEM studenata želi postati dijelom Fondacije i dobiti pristup sličnim prilikama. Ipak, mi još nismo u mogućnosti primiti veći broj ne-STEM studenata, iako marljivo radimo na tome kroz projekte kao što su 3MT, Innovation Nation i programi volontiranja u operativnim timovima unutar BH Futures Foundation.  

Osim toga, jedan od najvećih izazova koje smo imali u posljednjem periodu je bila situacija kada je naš portofolio aktivnosti, u određenim segmentima, prevazišao volonterski angažman na koji se oslanjamo s ciljem učenja kroz rad za naše stipendiste. Tada je postalo posebno važno ojačati tim osobama koje vjeruju i žive našu misiju i viziju, odnosno početi sa zapošljavanjem i jačanjem kancelarije, kao stuba daljeg dugoročnog razvoja.  

Šta su najveći uspesi koje je  BH Futures Foundation ostvarila u dosadašnjem radu, a šta je ono što tek želite da postignete? 

BH Futures Foundation tim:  Naši najveći uspjesi su definitivno naši stipendisti i njihovi uspjesi. Često pripisuju uspjeh Fondaciji, ali zapravo oni su ti koji imaju sve što je potrebno u sebi, a mi smo ih samo ohrabrili i usmjerili da ostvare svoje ciljeve.  

Priča svakog pojedinca je posebna i nevjerovatna na svoj način i kada su oni sretni i ostvareni mi znamo da smo na dobrom putu. Sve naše aktivnosti su dizajnirane da im pomognu, a zajednica koju gradimo nastavlja širiti podršku, prilike i sve ono dobro kako bi pomogli ovim mladim ljudima s početka da oni pomognu sutra nekome.  

Drugi najveći uspjeh je animacija bh. profesionalaca i naše dijaspore da ulože svoje vrijeme i resurse kako bi pozitivno uticali na razvoj budućih lidera u BIH. Tome težimo i što je veća zajednica changemakera naš je uspjeh veći. Nasi stipendisti samoinicijativno se odlučuju da doprinesu novim generacijama i to je način na koji transformiramo našu prelijepu BiH.