Koronavirus značajno utiče na ljudske živote i predstavlja prijetnju našem zdravlju i društvu u cjelini. Globalna prijetnja virusom koji uzrokuje COVID-19 motivirala je i inspirirala kompaniju Nextsense iz Skoplja da doprinese zajedničkim naporima u borbi protiv globalne pandemije. Kako bi podržao globalne napore u zaustavljanju širenja koronavirusa, Nextsense je razvio tehnologiju za praćenje kontakata koju besplatno pruža drugim zemljama.

Nextsense je donirao svoju tehnologiju Sjevernoj Makedoniji i Mađarskoj i ona je implementirana u mobilnim aplikacijama za praćenje kontakata kao dopuna mjerama vlasti u borbi protiv pandemije.

Sjeverna Makedonija je implementirala aplikaciju StopKorona! za praćenje kontakata, a Mađarska je pokrenula mobilnu aplikaciju VirusRadar kako bi zdravstvenim vlastima omogućila da brže identificiraju potencijalno izložene osobe i prekinu lanac prijenosa koronavirusa, čime se sprječava potencijalna nova epidemija.

Doznajmo više o ovom doprinosu sa stajališta kreatora i implementatora pomenute aplikacije.

Šta je bila glavna motivacija vaše kompanije da pomogne tokom pandemije COVID-a 19?

Pandemija COVID-a 19 s kojom se suočavamo od početka 2020. godine nesumnjivo je ostavila duboke tragove na globalne društvene i ekonomske trendove. Osim što je ugrozila ljudske živote, teško je pogodila i poslovnu zajednicu. Kriza je pokazala da digitalna transformacija više nije opcija, već nužna potreba organizacija kako bi prevladali izazove. Novi uvjeti rada koje je nametnula pandemija bili su snažan pokretač za Nextsense da ulaže u razvoj novih, inovativnih rješenja za podršku zajednici. U tu svrhu donijeli smo bezrezervnu odluku da svoje znanje i iskustvo usmjerimo na podršku kompanijama, institucijama, društvu, kako bi se lakše prilagodili novim okolnostima korištenjem savremenih digitalnih proizvoda i alata. To je bila i ostala naša glavna motivacija. Gledajući unazad godinu i po dana, ponosni smo što smo uspjeli implementirati niz novih inicijativa i potaknuti organizacije na provedbu digitalnih rješenja koja osiguravaju stvarnu vrijednost za rast u ovim teškim vremenima.

Kako ste podržali zajednicu?

Prema korporativnoj strategiji za krizu 2020., većina aktivnosti Nextsensa bila je usmjerena na demonstraciju korporativne društvene odgovornosti  i realizaciju pro-bono aktivnosti. Naša IKT stručnost (informacijsko-komunikacijske tehnologije) korištena je za pomoć i podršku zajednici razvojem mobilne aplikacije za praćenje izloženosti COVID-u 19, doniranjem medicinske opreme i pružanjem rješenja koja omogućuju kompanijama i organizacijama da brzo i učinkovito transformiraju svoje poslovanje iz manuelnog i papirnog u potpuno digitalno, koristeći Nextsensova brojna rješenja za digitalnu transformaciju.

U prvim sedmicama pandemije, kao podrška svim zdravstvenim radnicima u njihovoj nesebičnoj predanosti poslu, te u cilju osiguravanja potrebne opreme za učinkovito upravljanje zdravljem, Nextsense je Univerzitetskoj klinici za infektivne bolesti i febrilna stanja donirao mobilni ultrazvučni kolor dopler uređaj.

U izuzetno kratkom roku razvili smo i implementirali rješenje za e-recept  za digitalno izdavanje recepata i lijekova za potrebe Fonda zdravstvenog osiguranja Sjeverne Makedonije. U periodu naglog rasta pandemije, kada je brz odgovor na potrebe zajednice bio od najveće važnosti, entuzijastični tim Nextsensa uspio je za samo 18 sati razviti Elektronički sistem za upravljanje dozvolama za kretanje tokom policijskog  sata. Nacionalni portal za e-usluge koji je razvio Nextsense također je nadograđen kako bi pružio nove digitalne usluge. Poslovna zajednica, u vrijeme krize, inicirala je rješenja za digitalno potpisivanje i saradnju u vezi e-dokumenata – NextSense Signing Suite, kao i rješenja za e-upravu i e-parlament.

Na našu inicijativu razvili smo tehnologiju za praćenje izloženosti COVID-u 19. StopKorona! mobilna aplikacija razvijena je u rekordnom roku i poklonjena Ministarstvu zdravlja, a nedugo potom mađarskim vlastima donirana je mobilna aplikacija VirusRadar. Za ovo inovativno rješenje prošle godine smo dobili najvišu nagradu za inovaciju u svjetskim razmjerima, prestižnu nagradu WITSA ICT Excellence Merit Award za 2020. godinu, u kategoriji najboljih rješenja za suočavanje s COVID-om 19. Izuzetno smo ponosni što je Nextsense tehnologija za praćenje izloženosti COVID-u prepoznata kao inovativna i nagrađena svjetski poznatom WITSA nagradom. Ovom nagradom naša su postignuća dobila svjetsko priznanje i afirmaciju u svjetskim razmjerima.

Kako funkcioniše tehnologija praćenja kontakata?

Jeste li samoinicijativno odlučili dati podršku ili ste se odazvali konkretnim pozivima?

U godini kada se svijet suočavao s najvećom globalnom krizom, Nextsense je dobrovoljno uložio svoje resurse i stručnost kako bi podržao zajednicu. Kroz brojne aktivnosti kroz koje smo pokazali visoku društvenu odgovornost, postali smo prepoznatljivi kao kompanija koja donosi digitalizaciju u zemlji, ali i kao kompanija koja u kriznim vremenima nesebično pomaže društvu sa konkretnim donacijama i stručnošću, ali i sa rješenjima za digitalizaciju pomoću kojih kompanije mogu brzo transformirati svoje poslovanje i iskoristiti prednosti digitalizacije. Podrška zajednici realizirana je u potpunosti na našu inicijativu, uz konsultacije s institucijama i organizacijama kojima je podrška bila namijenjena. Uvijek slušamo glas zajednice i reagiramo promptno, tako da naša podrška dođe u pravo vrijeme tamo gdje je najpotrebnija.

Šta mislite da je najvažnija stvar koju kompanije trenutno mogu uraditi za svoje timove, kao i za lokalnu ili širu zajednicu?

Kriza uzrokovana pandemijom koronavirusa potpuno je promijenila način života, ali i način rada i pružanja usluga kompanija i institucija. U ovim složenim okolnostima za funkcioniranje cijelog društva, podrška svakoga od nas, i kao kompanije i kao pojedinaca, u pronalaženju rješenja za smanjenje posljedica pandemije je od najveće važnosti. Nismo sumnjali da je sada, više nego ikada, vrijeme za solidarnost, razmjenu znanja, iskustva i resursa.

Što se tiče podrške timu, kompanijama je prije svega potrebno da, u ovim uvjetima neizvjesnosti i rada na daljinu ili u hibridnom okruženju, uspostave učinkovitu komunikaciju sa svojim timovima, razmjenjuju ​​informacije i ideje, pronađu načine za dodatno motiviranje zaposlenika, i rade u atmosferi podrške i izgradnje otpornosti kako bismo se svi lakše nosili s posljedicama pandemije. U tom kontekstu, mi, kao tim, zajedno i predano radimo na stvaranju digitalnih rješenja koja će olakšati rad kompanijama i društvu u cjelini. Vjerujemo da samo uz zajedničku podršku možemo prebroditi ovaj teški period. Svaki član zajednice ima nešto za pružiti zajednici. Učinimo to prije nego kasnije. To je naš doprinos i ulaganje za budućnost.

Smatrate li da bi kompanije trebale imati aktivniju ulogu u rješavanju društvenih problema?

Naravno, kompanije imaju odgovornost, ali i čast što imaju priliku ostaviti korporativni pečat u društvu. Ulaganje u nove tehnologije i stručnost neće postići željeni učinak ako je ograničeno na poslovne potrebe. Kreiramo inovativna digitalna rješenja kako bismo napravili značajnu razliku u društvu, ne samo kroz automatizaciju procesa, povećanje učinkovitosti i produktivnosti, uštedu vremena i resursa, već i kako bismo uz pomoć tehnologije doprinijeli da usluge postanu dostupnije svim kategorijama građana. I za one koji se susreću s preprekama i poteškoćama, te za ranjive kategorije, ali i kao podrška za čišće okruženje za sadašnje i buduće generacije – zamjenom papirologije digitalnom.


Kako StopKorona! funkcionira?

Aplikacija koristi Bluetooth za komunikaciju sa drugim korisnicima aplikacije i razmjenjuje šifrirane, anonimne podatke o udaljenosti svih obližnjih uređaja, na udaljenosti relevantnoj za širenje zaraze, u ograničenom periodu u posljednjih 14 dana. Ukoliko korisnik aplikacije dobije pozitivan test na COVID-19 koji su izdali nadležni organi, Ministarstvo zdravlja će od korisnika aplikacije zatražiti da svoju evidenciju u aplikaciji podijeli sa Ministarstvom, gdje će nadležni organi otkriti telefonske brojeve i obavijestiti osobe koje su bile u bliskom kontaktu sa osobom koja je pozitivna na COVID-19, uz potpunu zaštitu njene privatnosti.


Nastavljate li podržavati zajednice i organizacije? Imate li u planu još neke društveno odgovorne projekte koji se odnose na saniranje posljedica pandemije?

Nextsense je kompanija koja stalno sluša glas zajednice. Naše je opredjeljenje pomoći tamo gdje je to potrebno, prvo u domeni naše stručnosti, a potom i na drugim područjima. U stalnoj smo komunikaciji s društvenim akterima i sigurni smo da ćemo u bliskoj budućnosti doći do novih inovativnih rješenja koja će podržati zajednicu. Trenutno nam je najveći fokus digitalizacija i olakšavanje rada organizacija, kako bi postale konkurentnije, lakše se nosile s izazovima novog vremena, a time i ojačale svoje kapacitete. Tako će moći zaposliti više mladih ljudi i ostvariti više prihoda. Na kraju, cijelo društvo ima koristi od svega toga. U Nextsensu uvijek nastojimo “naslikati širu sliku”, proizvesti vrijednost za buduće generacije te biti primjer i inspiracija kako podržati zajednicu i graditi budućnost.