Gjatë vitit 2021, Catalyst Balkans gjurmuan raportet e mediave mbi filantropinë e brendshme individuale, të korporatave dhetë diasporës në Maqedoninë e Veriut. Kjo broshurë paraqit statistikat thelbësore nga konkluzionet e këtij hulumtimi.