Во Србија, Црна Гора, Албанија и Северна Македонија, локалната и националната влада добија најголема поддршка, додека во Хрватска и Босна и Херцеговина, институциите беа најмногу поддржани приматели на донации. Во Косово, најголемата сума беше насочена кон поединци и семејства.