COVID-19 brenda natës e ndryshoi jetën dhe mënyrën në të cilën shoqëritë funksionojnë. Që nga fillimi i krizës deri më 31 mars 2021, ne përpunuam të dhëna për 114 akte bamirëse në Shqipëri.