Në Serbi, Mal të Zi, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut qeveritë lokale dhe kombëtare pranuan pjesën më të madhe të përkrahjes, ndërsa në Kroaci dhe Bosnjë dhe Hercegovinë institucionet ishin pranuesit e donacioneve më të përkrahur. Në Shqipëri, pjesa më e madhe ishte drejtuar kah organizatat jofitimprurëse.