Prëderisa në Shqipëri, Bosnjë dhe Hercegovinë, Kroaci, Mal të Zi, Kosovë dhe Maqedoninë e Veriut pjesa më e madhe e donacioneve janë për blerjen e të mirave konsumuese, si maska, doreza dhe dezinfektant, në Serbi pjesa më e madhe e donacioneve janë për blerjen e pajisjeve mjekësore.