Od početka krize pa do 31. januara smo obradili podatke o 5.645 dobrotvornih akcija na Zapadnom Balkanu, vrednosti EUR 67.361.175.

Ovako građani, kompanije i neprofitne organizacije solidarno odgovaraju na krizu.